06/02/2023

Geen ziektebriefje voor één dag ziekte

Deze nieuwe regeling, die in werking treedt op 28 november 2022, voorziet in een vrijstelling voor werknemers die via het arbeidsreglement of een cao verplicht zijn om een ziektebriefje te bezorgen.

Die wettelijke vrijstelling houdt in dat die werknemers driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje moeten bezorgen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Werknemers kunnen van die vrijstelling gebruik maken zowel voor korte afwezigheden van één dag, maar ook voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Met deze maatregel wilt de federale regering enkele goede praktijken van andere Europese landen volgen en hoopt ze op die manier de administratieve druk op de huisartsen te verlagen en de vertrouwensrelatie tussen werkgevers en werknemers in geval van ziekte te stimuleren.

Wanneer een werknemer van die vrijstelling gebruik maakt, dan moet hij onmiddellijk aan de werkgever meedelen op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

De werknemer die gebruik maakt van deze vrijstelling moet ook geen ziektebriefje voorleggen op verzoek van de werkgever.

Een werknemer die ongeschikt is om te werken door ziekte of ongeval, moet zijn werkgever daar in elk geval onmiddellijk telefonisch van op de hoogte brengen. Om dit ook administratief correct te noteren vragen we je om bij een ziekte zonder attest ook steeds een melding te doen via onderstaand formulier.

De andere controlemogelijkheden voor de werkgever met betrekking tot het recht op het gewaarborgd loon (zoals het sturen van een controlearts) blijven ook onverkort van toepassing.

Bron: wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (BS van 18 november 2022)

Melding van een ziekte zonder attest kan via volgend formulier:

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02