Therapeutische ondersteunende diensten en animatie

Op elke wooneenheid is het team van verpleegkundigen en zorgkundigen aangevuld met een animator, een kinesitherapeut en een ergotherapeut.