Prijzen

Dagprijs woonzorghuis (vanaf 01/01/2018) (prijzen worden jaarlijks geïndexeerd)
1-persoonskamer: 64,05 euro p.p.
2-persoonskamer: 56,60 euro p.p.
Koppelkamer: 50,80 euro p.p.

Hierin zijn begrepen:

 • Hotel- en verblijfskosten
 • Verpleegkundige verzorging en hulp bij dagdagelijkse handelingen
 • Kinesitherapie (indien RVT-gerechtigd), ergotherapie, logopedie
 • Incontinentiemateriaal
 • Handdoeken en washandjes in hotelservice
 • Wassen van uw persoonlijk linnen
 • Activiteiten en optredens in het woonzorgcentrum
 • Tv-distributie


Zijn niet in de prijs begrepen:

 • Remgelden apotheek
 • Diensten uitgevoerd door derden onafhankelijk van de vzw, op vraag van de bewoner, zoals artsen, specialisten, tandarts, optiek en andere medische kosten. De sommen voor deze verstrekkingen worden rechtstreeks door de verstrekker geïnd voor eigen rekening.
 • Kinesitherapie (indien ROB-gerechtigd)
 • Hospitalisatiekosten en kosten medisch vervoer
 • Persoonlijke bijdrage mutualiteit, verzekeringen, belastingen,…
 • Kapper, pedicure, manicure
 • Aankoop van persoonlijk linnen
 • Droogkuis
 • Kledingaanpassingen
 • Materiaal voor kledingaanpassingen of -herstellingen
 • Naamlintjes voor het tekenen van uw kleding
 • Bijkomende kameraccommodatie zoals telefoon, koelkast (huur: € 0,21/dag),…
 • Elektriciteitsverbruik bij zuurstofconcentrator (forfait € 1,05/dag)
 • Bijkomende consumpties, bv. persoonlijke aankopen, verbruik in de cafetaria, gebruik minibus, uitstappen, abonnementen, vakanties,…
 • Zakgeld en leefgeld
 • Verwijlintresten
 • 5 extra dagen na overlijden
 • Kosten van eredienst of begrafenis, mortuarium begrafenisondernemer
 • Alle zorgmaterialen afwijkend van de RIZIV-reglementering die in overleg met bewoner of familie of op vraag van de huisarts verhuurd of verkocht worden aan de effectieve prijs
 • Indien uw mutualiteit het zorgforfait niet dekt, zijn wij verplicht dit zorgforfait ten uwen laste te leggen.