Nachtinterventie aan huis

Indien u een thuiswonende senior bent, met beperkte of uitgebreide zorgnood, als u 's nachts graag wat toezicht hebt, of gewoon meer zekerheid wenst, kan u via het woonzorgcentrum 's nachts zorg aan huis krijgen.

De zorgkundige verleent praktische zorg zoals toiletbegeleiding/zorg bij incontinentie, wisselhouding, medicatie toedienen, controle uitoefenen... Daarnaast wordt ook psychische begeleiding verleend bij angst, een gevoel van onveiligheid, verwardheid...  De zorgkundige komt eenmaal per nacht langs (tussen 23.00 uur en 06.00 uur) en blijft niet de ganse nacht aanwezig!

Daarnaast garandeert het woonzorgcentrum een dispatchingfunctie tussen 21.00 uur en 07.00 uur. Hier kan u terecht voor noodhulp bij crisissituaties zoals een valpartij, een acuut probleem,... Indien nodig komt de zorgkundige ter plaatse en/of wordt een huisarts of ziekenwagen opgeroepen.

De nachtinterventie beslaat een regio in een straal van 15 km rond het woonzorgcentrum.

Er is geen enkele kost verbonden aan het bezoek van de zorgkundige gezien dit project financieel ondersteund wordt door de overheid.

Nuttige documenten: 

Echte verhalen

Contact

Sociale Dienst
Sociale Dienst
Sociale Dienst