Huren van een personenalarm

Het personenalarmsysteem zorgt ervoor dat u langer alleen thuis kan blijven wonen. U draagt een klein zendertje bij u waarmee u bij ziekte of een val een signaal stuurt naar een alarmcentrale. De medewerkers van de alarmcentrale nemen contact op en sturen zo nodig een contactpersoon langs.

Weten dat er dag en nacht hulp bereikbaar is, geeft u een veilig gevoel.

Hiervoor neemt u contact op met:

  • Het sociaal huis (zij verhuren zelf geen toestellen maar kunnen u helpen met de aanvraag) - 02/686 31 00
  • Uw eigen mutualiteit