Gezinszorg en poetshulp

Gezinszorg en poetshulp

Bent u omwille van ouderdom, handicap of ziekte onvoldoende in staat om zelf een aantal gezinstaken te vervullen? Hebt u hulp nodig nodig voor huishoudelijke taken, verzorging of hygiëne? Hebt u nood aan sociale en morele ondersteuning?

Hiervoor neemt u contact op met:

  • Thuisdiensten van het OCMW - 02/686.31.03
  • Familiehulp - 016/29.81.30
  • Landelijke Thuiszorg - 0800/112.05
  • Solidariteit voor het gezin - 078/05.51.00
  • Socialistische mutualiteit (thuiszorgcentrale) - 078/15.60.30

 

Uw strijk gedaan met dienstencheques

U kan uw strijk uitbesteden aan het strijkpunt van het Landelijk Dienstencoöperatief, met dienstencheques (30% fiscaal aftrekbaar).

Contacteer Marina Wieme - 0471/33.17.45

Aanvragen van dienstencheques via www.dienstencheques-vlaanderen.be