Prijzen

Dagprijs 1-persoonskamer: 64,05 euro p.p. (vanaf 01/01/2018) (prijzen worden jaarlijks geïndexeerd)

Hierin zijn begrepen:

 • Hotel- en verblijfskosten
 • Verpleegkundige verzorging en hulp bij dagdagelijkse handelingen
 • Ergotherapie, logopedie
 • Incontinentiemateriaal
 • Activiteiten en optredens in het woonzorgcentrum
 • Tv en tv-distributie
 • Koelkast

Zijn niet in de prijs begrepen:

 • Remgelden apotheek
 • Diensten uitgevoerd door derden onafhankelijk van de vzw, op vraag van de bewoner, zoals artsen, specialisten, tandarts, optiek en andere medische kosten. De sommen voor deze verstrekkingen worden rechtstreeks door de verstrekker geïnd voor eigen rekening.
 • Hospitalisatiekosten en kosten medisch vervoer
 • Kinesitherapie
 • Persoonlijke bijdrage mutualiteit, verzekeringen, belastingen,…
 • Kapper, pedicure, manicure
 • Aankoop persoonlijk linnen
 • Wasserij en droogkuis van persoonlijk linnen
 • Kledingaanpassingen
 • Materiaal voor kledingaanpassingen en -herstellingen
 • Naamlintjes voor het tekenen van uw kleding
 • Bijkomende kameraccommodatie zoals telefoon,…
 • Elektriciteitsverbruik bij zuurstofconcentrator (forfait € 1,05/dag)
 • Bijkomende consumpties, bv. persoonlijke aankopen, verbruik in de cafetaria, gebruik minibus, uitstappen, abonnementen, vakanties,…
 • Zakgeld en leefgeld
 • Verwijlintresten
 • 5 extra dagen na overlijden
 • Kosten van eredienst, begrafenis, mortuarium begrafenisondernemer
 • Alle zorgmaterialen afwijkend van de RIZIV-reglementering die in overleg met bewoner of familie of op vraag van de huisarts verhuurd of verkocht worden aan de effectieve prijs
 • Indien uw mutualiteit het zorgforfait niet dekt, zijn wij verplicht dit zorgforfait ten uwen laste te leggen.

 

Wij zijn een erkend centrum voor kortverblijf, de meeste mutualiteiten geven een tegemoetkoming voor een aantal dagen per jaar.

Zowel de tegemoetkoming als de periode zijn variabel al naargelang de mutualiteit.

Contacteer uw mutualiteit voor meer informatie.