Vraag en antwoord

1) Wie zorgt er voor mijn kindje?

Ons team bestaat uit gemotiveerde mensen die voldoen aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en passen in de visie van het kinderdagverblijf. Zij volgen regelmatig scholing ter bevordering van de pedagogische begeleiding van uw kindje.

2) Wat is de dagprijs?

Het Elfenbosje werkt volgens het principe van IGK (= inkomensgerelateerde kinderopvang). De bijdrage wordt berekend op basis van de inkomensgegevens (laatste belastingsbrief) die gekend zijn in de maand waarin de opvang start met het systeem. De bijdrage wordt daarna jaarlijks op 1 januari herberekend.

(zie richtlijnen website K&G)

3) Zijn er wenmomenten?

Om de eerste dagen in het kinderdagverblijf vlot te laten verlopen, vinden we het belangrijk om hieraan extra zorg te besteden. Vaak is het zowel voor u als ouder en als kind een eerste scheidingsmoment. Enkele dagen voor de effectieve start, zal u als ouder(s) met uw kindje worden uitgenodigd voor de wenmomenten. De eerste dag overlopen we met u de gewoonten van uw kindje en krijgt u de gelegenheid om een uurtje samen met uw kindje in de groep door te brengen. De volgende dag blijft uw kindje al een halve dag alleen in de groep.  Deze wendagen worden niet gefactureerd.

4) Kan mijn kindje komen als het ziek is?

Zieke kinderen kunnen, na overleg, in Het Elfenbosje terecht, indien er geen besmettingsgevaar bestaat voor de andere kinderen. Het is dan ook aan de dokter om hierover te oordelen. De kindbegeleiders houden toezicht over het verdere verloop. Kinderen met hoge koorts (jonger dan 3 maanden = of > 38 °C en kinderen ouder dan 3 maanden = of > 39 °C), braken al dan niet gepaard met diarree, besmettelijke diarree (rota, salmonella,...), TBC, hersenvliesontsteking, rode hond, kinkhoest kunnen niet in onze kinderopvang toegelaten worden om het kind zelf, andere kinderen en de begeleidsters van ziekte te vrijwaren. Voor windpokken en andere kinderziekten volgen we de richtlijnen van Kind&Gezin.

5) Wat doet mijn kindje in het kinderdagverblijf?

De kindjes vanaf 18 maanden hebben een vaste dagindeling. Baby’s slapen, eten en spelen op eigen vraag. Ook bij activiteiten of vrijspelmomenten zorgen wij voor de nodige stimulatie van de motorische en psychologische ontwikkeling. Niet te vergeten en zeer belangrijk zijn de emotionele ontwikkeling, het vertrouwen en de geborgenheid. De activiteiten kunnen variëren: vb. plakken, verven, scheuren, kleuren, vertellen. Bij mooi weer kunnen de kinderen ook buiten spelen.