Vakantieregeling

Elke kindje heeft recht op 23 “gerechtvaardigde afwezigheidsdagen” per jaar a ratio van het in- en uitstapmoment voor voltijdse aanwezigheid. Voor deeltijdse aanwezigheid is dit in verhouding tot het aantal dagen, vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst.

Het Elfenbosje blijft open tijdens alle schoolvakanties. We sluiten enkel op feestdagen.

Nieuwjaar (01/01)

Paasmaandag

Feest van de Arbeid (01/05)

O-L-H-Hemelvaart

Pinkstermaandag

Vlaamse Feestdag (11/07)

Nationale feestdag (21/07)

O-L-V-Hemelvaart (15/08)

Allerheiligen (01/11)

Wapenstilstand (11/11)

Kerstdag (25/12)