Woon- en zorgaanbod

In het woonzorghuis wonen zorgbehoevende ouderen (minimumleeftijd 65 jaar). Huiselijkheid, wonen en leven staan hier centraal. Er zijn 201 woongelegenheden verdeeld over 7... Ga naar
Het dagcentrum Ormendaal biedt verzorging, toezicht, begeleiding en sociaal contact aan thuiswonende senioren (minimumleeftijd 65 jaar). Het dagcentrum betekent ook een... Ga naar
Het nachthotel richt zich op  thuiswonende senioren met een beperkte of uitgebreide zorgnood,  senioren die ’s nachts graag wat toezicht hebben of een... Ga naar
Kan u tijdelijk thuis niet zelfstandig functioneren? Is een mantelzorger tijdelijk afwezig door ziekte of vakantie? Hebt u na een ziekenhuisopname tijdelijk extra verzorging... Ga naar
In de assistentiewoningen (serviceflats) wonen valide, zelfredzame ouderen (minimumleeftijd 65 jaar) zelfstandig. Zij kunnen desgewenst beroep doen op hulp- en... Ga naar
Het lokaal dienstencentrum De Blankaart is in de eerste plaats een ontmoetingsruimte voor alle inwoners van Groot-Bertem (Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle). U kan er... Ga naar
Indien u een thuiswonende senior bent, met beperkte of uitgebreide zorgnood, als u 's nachts graag wat toezicht hebt, of gewoon meer zekerheid wenst, kan u via het... Ga naar, De nachtinterventie beslaat een regio in een straal van 15 km rond het woonzorgcentrum. Er is geen enkele kost verbonden aan het bezoek van de zorgkundige gezien dit... Ga naar