Wat bieden wij

  • Een leuke uitdagende vrijwilligersjob in een dynamische organisatie.
  • Ondersteuning door de verantwoordelijke vrijwilligerswerking, personeelsleden en andere vrijwilligers.
  • Vorming rond actuele thema’s in huis.
  • Het maandblad “De huiskrant”.
  • Het jaarlijkse vrijwilligersfeest.
  • Een verzekering burgerlijke aansprakeligheid en lichamelijke ongevallen.
  • Een gratis warme maaltijd indien de ganse dag aanwezig.