Hoe word ik vrijwilliger?

Iedereen mag in principe vrijwilligerswerk doen vanaf de leeftijd van 15 jaar (in het jaar dat je 16 wordt).

Ben je arbeidsongeschikt, werkloos of invalide dan neem je best eerst even bijkomende inlichtingen.

Er wordt een contract (geen arbeidsovereenkomst) opgesteld met de bedoeling klare en duidelijke afspraken te maken. Tevens ben je dan verzekerd door de groepsverzekering voor vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is per definitie iets doen, wat je niet hoeft te doen, waar je niet voor betaald wordt, voor anderen die hieruit geen winsten halen, in een georganiseerd kader. Vrijwilligerswerk wordt dus kosteloos verleend. Een eventuele kostenvergoeding (niet forfaitair) kan na mondelinge overeenkomst met de verantwoordelijke van de vrijwilligers en mits afgifte van de nodige bewijsstukken.

Een vrijwilliger of diens familie mag in geen geval het beheer of het bewaren van gelden en/of goederen aanvaarden. Ook giften of attenties mogen niet aanvaard worden.

Heb je interesse om deel uit te maken van onze vrijwilligersploeg? Meld je dan aan het onthaal! Daar zal men je in contact brengen met de co├Ârdinator van de vrijwilligers.

In een eerste gesprek wordt de werking van het woonzorgcentrum verduidelijkt. Naargelang je eigen interesses en mogelijkheden wordt overlegd op welke manier jij je het best kan inzetten en hoe vaak jij je wenst te engageren.