Psychologen in Sint-Bernardus Bertem

Het woonzorgcentrum heeft twee psychologen in dienst. Zij zetten zich met enthousiasme in voor bewoners, hun familie en vrienden, medewerkers en directie, en de brede omgeving.

Een verhuis naar een woonzorgcentrum is voor de meeste mensen een ingrijpende stap in hun leven. Daarom vinden wij het belangrijk om deze stap goed voor te bereiden en ook verder te begeleiden.

Nog vóór u in het woonzorgcentrum komt wonen, nodigen we u en/of uw familie uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek proberen we zicht te krijgen op uw levensverhaal en uw dagdagelijks functioneren, zowel nu als vroeger. U krijgt eveneens meer informatie over de visie (onderhandelde zorg, huiselijkheid), de werking van het woonzorgcentrum (contactpersonenwerking, interdisciplinair werken) en de therapeutisch ondersteunende diensten (ergotherapeuten, kinesitherapeuten, animatoren).

Met dit gesprek hopen wij vooral dat u een goed beeld krijgt van waar u zal komen wonen en dat het team weet wie u bent, wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft om hier gelukkig/tevreden te zijn.

Eens u hier een aantal weken/maanden woont, gaan wij opnieuw met u (en/of uw familie) in gesprek, want we vinden het belangrijk om van u (en uw familie) te horen hoe de eerste weken/maanden hier verlopen zijn: voldoet het verblijf en de zorg aan uw verwachtingen, heeft u nog vragen of bezorgdheden die u met ons wil bespreken? Daarnaast willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om samen met u (en/of uw familie) na te denken over de toekomst (vroegtijdige zorgplanning[1]).

In de loop van uw verblijf hier kunnen er zeker nog gesprekken met u (en/of uw familie) gepland worden. Op kantelmomenten, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van een ziekenhuisopname of een ingrijpende verandering in uw toestand, zullen wij hiertoe initiatief nemen. Indien u (en/of uw familie) hier nood aan heeft, kan u ook zeker een gesprek aanvragen.

Naast deze meer geplande gesprekken kan u ook beroep doen op de psychologen voor een individuele begeleiding, zoals bijvoorbeeld bij aanpassingsmoeilijkheden, depressieve klachten, rouwproblemen, moeilijkheden om beperkingen te verwerken,… Via het team dat u dagdagelijks verzorgt kan u vragen dat er een psycholoog bij u langskomt.[2]

 

Een verhuis naar een woonzorgcentrum is niet alleen voor de persoon zelf, maar tevens voor de familieleden, vrienden en naasten die betrokken zijn een ingrijpende ervaring. Daarom vinden wij het van cruciaal belang om u als familie te begeleiden bij de opvang van en de omgang van de bewoner tijdens zijn/haar verblijf in ons woonzorgcentrum.

Voor familieleden van personen met dementie begeleiden wij de lotgenotengroepen (kinderen/partners). Het werkt troostend en verbindend om ervaringen te delen en te kunnen spreken over gevoelens, gedachten en  bezorgdheden, alsook te luisteren naar de verhalen van anderen.[3] [4] Samen zoeken we naar manieren om om te gaan en te leren leven met de veranderingen die deze verhuis met zich meebrengt.  Tevens bieden we ook de  mogelijkheid geboden om meer informatie te verkrijgen over het dementieproces zelf.

Familieleden of vrienden die graag een individueel gesprek willen, kunnen langs komen in het inloophuis.

Tenslotte staan wij ook ter beschikking van de teams, van de directie en van de brede omgeving. Wij bieden hen ondersteuning en advies in de benadering en de omkadering van  ouderen (met dementie).

 

[1] Van Mechelen W, Piers R, Van den Eynde J, & De Lepeleire J. Richtlijn Vroegtijdige Zorgplanning. Vilvoorde, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Richtlijnen Palliatieve Zorg. 5-2015. www.pallialine.be.

[2] Psychologische noden van zorgvragende ouderen en hun zorgverleners. Departement Sociaal Werk van de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel in opdracht van het departement Welzijn van de provincie Antwerpen.

[3] Effecten van Lotgenotencontact – Zorgbelang Gelderland

[4] www.zelfhulp.be/documentatie