Onderhandelde zorg en inspraak

Onderhandelde zorg is het zoeken naar een evenwicht tussen de wensen, de noden en de verwachtingen van een gebruiker of bewoner enerzijds en de draagkracht van de organisatie en de medewerkers hierin anderzijds.

Autonomie, privacy, inspraak en respect zijn hierbij basiswaarden. Samenwerking tussen de verschillende disciplines en een goede communicatie zijn onontbeerlijk.

Ook uw familie is een belangrijke partner in het dagelijks leven in het woonzorgcentrum en dit in verschillende aspecten: overleg, bezoek, meehelpen in de zorg,…

 

Inspraak vertrekt bij het gewone contact: Wat vindt u belangrijk? Waar heeft u nood aan? Wat loopt goed? Welke suggesties heeft u ter verbetering?

Andere aspecten van inspraak zijn:

-Contactpersonenwerking in het woonzorghuis

-Gesprekken na verhuis en in het kader van vroegtijdige zorgplanning (in het woonzorghuis)

-Gebruikers- en bewonersraad, centrumraad

-Suggestiebussen