Vroegtijdige zorgplanning Palliatieve zorg

Een duidelijke visie over het levenseinde

Onze visie omvat:
Gesprek(ken) over vroegtijdige zorgplanning waarin een bewoner zijn verwachtingen en wensen over de toekomstige zorg kan formuleren.
Palliatieve zorg om de laatste levensfase en het sterven met zo weinig mogelijk ongemakken te laten verlopen.
Een vraag voor euthanasie of palliatieve sedatie wordt beantwoord met respect voor de keuze, binnen de wettelijke voorwaarden.

Vroegtijdige zorgplanning

Iedereen heeft voor zichzelf, zoals voorzien in de wet op de patiëntenrechten, inspraak bij medische beslissingen en behandelingen. Zo heeft iedere bewoner bv. het recht om behandelingen te weigeren, indien hij goed ingelicht is over de mogelijke gevolgen en voor- en nadelen.

Dit is ook zo wanneer iemand in het woonzorghuis komt wonen. Hij heeft inspraak in wat hij in de zorg nog belangrijk vindt, welke behandelingen hij nog wel of niet meer wenst, in welke situaties hij nog naar het ziekenhuis wenst te gaan,… Uiteraard verloopt dit in overleg met de huisarts en het team, binnen wat medisch nog haalbaar is.

Wanneer de bewoner zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen over zijn (medische) zorg bespreken we dit samen met de huisarts en met de familie (vertegenwoordiger). Voor de familie, de huisarts en het team is het echter niet gemakkelijk om beslissingen in de naam van de bewoner te nemen wanneer er hierover nooit gesproken is en men niet weet wat de bewoner wel of niet wenst. Het nadenken over en het nemen van beslissingen over toekomstige medische zorg en behandelingen noemt men vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdig betekent erover nadenken voor het nodig is, voor de bewoner in een situatie komt waarin hij niet meer zelf kan beslissen. Vroegtijdige zorgplanning geeft de mogelijkheid om in een open dialoog met de huisarts en (indien u dit wenst) met de familie keuzes en wensen in verband met de zorg aan het einde van het leven te bespreken. De bewoner geeft hierbij aan wat hij belangrijk zou vinden, hoe hij kijkt naar een eventuele ziekenhuisopname, welke verwachtingen hij nog heeft van behandelingen,…

Al deze informatie maakt het voor uw huisarts, uw familie en het team makkelijker om beslissingen in de zorg te nemen wanneer u dat zelf niet meer kan.

2020 bank

Palliatieve zorg

...is het intensifiëren van de zorg wanneer genezen niet meer kan. Het omringt de bewoner, zijn familie en vrienden met zorgzame aandacht en menselijke warmte.

…wil het leven niet verlengen noch verkorten, maar biedt comfort in alle aspecten van het leven: verminderen van angst en pijn, zorgen voor aangepaste verzorging en voeding, steun en bemoediging geven, een luisterend oor zijn,…

We maken sterven en dood bespreekbaar, rekening houdend met ieders draagkracht en binnen de wettelijke bepalingen op palliatieve zorg en euthanasie. We bieden ondersteuning en begeleiding bij elke keuze die u maakt.

Voor familie of vrienden is er de mogelijkheid te overnachten en een warme maaltijd te krijgen.

2020 handen 4

Onze troeven

FB4

Persoonsgerichte benadering

In ons woonzorgcentrum en jouw nieuwe thuisomgeving sta jij centraal.
Lees meer
20220922_085351

Eigen team psychologen

We beschikken over een uitgebreide disciplinair team, onze 2 huispsychologen zijn hier een belangrijke schakel in.
Lees meer
2020 handen

Dementie en jongdementie

Sint Bernardus heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het begeleiden van personen met dementie én hun omgeving.
Lees meer
FB5

Welzijn

Als u in een woonzorghuis komt wonen is het allerbelangrijkste dat u er zich thuis kan voelen. Uw welzijn en...
Lees meer
Moeder en zoon

Ervaringen bewoners en familie

Getuigenissen Geen enkele ervaring heeft zoveel waarde als die van de medewerker, de familie, de bewoner zelf. Want wie kan...
Lees meer
20220412_130904

Ervaringen medewerkers

Getuigenissen Geen enkele ervaring heeft zoveel waarde als die van de medewerker, de familie, de bewoner zelf. Want wie kan...
Lees meer
2020 kerk 2

Zinzorg

Pastorale zorg en zingeving geeft veel mensen een houvast bij hun verblijf in een woonzorgcentrum.
Lees meer

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02