06/02/2023

Via 6 premie voor medewerkers uit de ouderenzorg

De sociale partners en de Vlaamse regering kwamen tot een akkoord om aan het personeel van de Vlaamse geregionaliseerde gezondheidsinstellingen en -diensten een extra premie te geven.

Welke werkgevers moeten deze premie toekennen?
Het gaat om alle Vlaamse geregionaliseerde sectoren:

330.101 - Ouderenzorg (met inbegrip van de assisentiewoningen)
330.103 - Autonome revalidatiecentra
330.104 - Multidisciplinaire equipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen
330.205 - Initiatieven voor beschut wonen

Hoeveel bedraagt de premie?
Een voltijdse werknemer die gewerkt heeft tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 heeft recht op 445 euro bruto. Voor de werkgever betekent dit 600 euro inclusief werkgeversbijdragen.

Deeltijders of werknemers met een onvolledige referteperiode krijgen dit bedrag in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

Ook schorsingen die gelijkgesteld worden voor de berekening van de jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.

Wie heeft recht op deze premie?
Alle werknemers, uit bovenstaande sectoren, die recht hebben op de eindejaarspremie. Volgende werknemers zijn dus uitgesloten:

  • De studenten
  • De werknemers met een vervangingscontract voor zover de vervangen werknemer het recht opent op de premie
  • Werknemers ontslagen om dringende reden

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02