Samen werken aan de toekomst van de zorg

Samen voor de zorg

Directies van Vlaamse Brabantse woonzorgcentra nodigden in samenwerking met Zorgnet Icuro politici van alle partijen uit en leggen samen de vinger op de pijnpunten in de ouderenzorg.
Indien we in de toekomst willen blijven inzetten op kwaliteit in een samenleving met groeiende vergrijzing heeft de zorg nood aan extra middelen en soepelere regels rond opleiding van zorgpersoneel.

423225822_1001883341365565_8711909259464987000_n

Extra middelen...

Extra middelen… zodat we maximaal kunnen blijven inzetten op hulp aan huis en mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven.Sint Bernardus en Zorggroep Alexianen/I-mens bezoeken in 20 gemeenten samen elke nacht ongeveer 50 senioren. De subsidies voor dit project dreigen echter te stoppen in de toekomst… Dit wil zeggen dat meer ouderen aangewezen zijn op andere hulpverlening, zoals woonzorgcentra.

Soepele regels voor meer personeelsinstroom en opleiding…

met duizenden moeilijk invulbare vacatures moeten we innoveren en inzetten op alternatieve instroom, zoals het opleiden van nieuwe medewerkers op de werkvloer, stages bij de eigen werkgever,…
Bekijk het verslag van ROB nieuws via volgende link (vanaf 10:10min).

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02