Covid19 - Richtlijnen bezoek

Richtlijnen bezoekregeling

Extra toelichting 18/02/2021

Nu de toegelaten versoepelingen van de overheid bekend zijn, moeten we ons beleid noodgedwongen aanpassen.

De overheid spreekt over 2 knuffelcontacten (met mondneusmasker) die op de kamer en nog 4 extra contacten die “buiten” met respect van de afstandsregel en met mondneusmasker op bezoek mogen komen. Gelieve met uw familieleden af te spreken wie waar en wanneer op bezoek komt met een maximum van 2 personen van dezelfde bubbel gelijktijdig op de kamer.

Het is de verantwoordelijkheid van bewoners en/of familie om zich correct te houden aan de regels.

Het blijft van maatschappelijk belang dat de “thuisbubbels” niet met elkaar in contact komen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat we willen benadrukken :

 • Elke bezoeker (ook bij knuffelcontact) dient continu het mondneusmasker correct te dragen.
 • Handontsmetting en registratie blijven ook de norm.

Waarom is dit mondneusmasker zo belangrijk?

1. Er circuleren allerlei varianten van het Corona-virus in de maatschappij, waarbij nog geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin is. Dit mondneusmasker kan een besmetting helpen voorkomen.
2. Er is nog onvoldoende studiemateriaal rond het feit of gevaccineerden het virus nog kunnen doorgeven aan anderen, terwijl ze zelf niet ziek worden.

Uitzonderingen kunnen besproken worden met de directie.

Samen met u kijken we uit naar verdere versoepelingen.

De directie

Update 17/02/2021

De 2de vaccinatieronde is ondertussen 1 week achter de rug. 99,5% van de bewoners en meer dan 90% van de medewerkers liet zich vaccineren.

Dit is een heel goed resultaat!

Als u de onderstaande communicatie van de overheid leest ziet u dat we behoedzaam moeten zijn met versoepelingen. Dat klopt, we willen niet ondoordacht zo maar alle remmen losgooien.

We moeten immers rekening houden met het feit dat in het woonzorgcentrum nog regelmatig nieuwe bewoners  komen wonen die nog niet gevaccineerd zijn. Ook starten er met regelmaat nieuwe medewerkers die nog niet gevaccineerd zijn.  Ook weten we dat niet iedereen even goed antistoffen aanmaakt na een vaccin. Moeten we dan ondanks het vaccin een strenge bezoekregeling blijven handhaven?

De algemene richtlijnen die in de maatschappij gelden, gelden ook voor het woonzorgcentrum. Na overleg met onze artsen en na inschatting van de risico’s willen we toch enkele versoepelingen doorvoeren.

Het kapsalon in het WZC gaat terug open vanaf woensdag 17/2. We werken nog wel steeds per “bubbel” van de wooneenheid. De pedicure gaat terug aan het werk. Koppels die hun partner willen bezoeken op een andere wooneenheid kunnen dit voortaan met een gerust hart doen.

Bezoekregeling vanaf 17/2/2021

 • Er is geen beperking meer qua bezoekuren
 • Het bezoek gaat wel nog steeds door op de kamer, bezoek loopt niet rond in de gangen, bezoek gaat niet naar de living.
 • Bezoekers zijn nog steeds verplicht zich te registreren aan de ingang.
 • Bezoekers zijn nog steeds verplicht het mondneusmasker altijd, continu en correct te dragen.
 • Bezoekers ontsmetten nog steeds de handen bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum én voor het betreden van de wooneenheid.
 • Bewoners die nog geen 2 keer gevaccineerd werden dragen tijdens het bezoek ook zelf een mondneusmasker.
 • Bezoekers bij bewoners die nog geen 2 keer gevaccineerd werden behouden de social discance van 1,5m.

Aangezien nog niet iedereen in de maatschappij gevaccineerd is moeten we enkele algemeen geldende richtlijnen benadrukken:

 • Er mag slechts 1 familiebubbel per keer op bezoek komen.
 • Bezoekers houden afstand van andere bezoekers.

Voor alle bewoners die reeds 2 keer gevaccineerd werden geldt:

 • De bewoner kan een bezoek brengen aan het thuisfront.
 • De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten voor een wandeling, een bezoek aan de markt, winkel, wandeling , …
 • Bewoners dragen altijd een mondmasker wanneer ze de wooneenheid verlaten (maar mogen uiteraard een mondmasker dragen wanneer ze bezoek op de kamer ontvangen).

Quarantaine voor nieuwe bewoners blijft identiek.

 • Test op dag 1 indien dit niet thuis of in ziekenhuis gebeurd is en hertest op dag 7.
 • De bewoner moet 2 weken in quarantiane:
  o waarvan 1 week op de kamer met volledig omkleden voor de medewerkers (behalve face shield).
  o de 2de week mag de bewoner de kamer verlaten, maar moet de bewoner het mondneusmasker dragen bij het verlaten van de kamer.

Bewoners die niet gevaccineerd zijn, of nog geen 2 vaccins gehad hebben moeten hun masker dragen bij het verlaten van de wooneenheid.

De brasserie blijft gesloten tot ook de horeca in de maatschappij weer open mag. In de brasserie zouden immers verschillende familiebubbels met elkaar in contact komen.  Dit is niet verstandig gezien de lage vaccinatiegraad in de maatschappij.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be  of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

Voor uw informatie vindt u  hier de communicatie  van de overheid d.d 15/2/2020

VERSOEPELING VAN DE MAATREGELEN NA DE TWEEDE VACCINATIE IN EEN WOONZORGCENTRUM/OUDERENZORGVOORZIENING?

Er komen momenteel nogal wat vragen over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling in de woonzorgcentra en andere voorzieningen.
Dat is begrijpelijk nu de vaccinatierondes bij bewoners én medewerkers voortgang kennen.
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg benadrukt in dit verband dat het gevaccineerd zijn in een woonzorgcentrum, of een andere voorziening, niet als vanzelfsprekend kan leiden tot versoepelingen van de bezoekregeling. Dat vraagt immers een beoordeling die ook rekening houdt met de algemene viruscirculatie in de samenleving en met de mogelijkheid van het blijvend doorgeven van een besmetting, ook door wie gevaccineerd is. De beperkte wetenschappelijke duidelijkheid over dergelijke transmissie noopt momenteel zeker nog tot behoedzaamheid. Een woonzorgcentrum of een andere voorziening kan, bij veelvuldige contacten met en van externen, een bron van besmetting blijven.
We bereiden in deze context een richtinggevend kader voor de bezoekregeling voor dat rekening zal houden met én de vaccinatiesituatie in het woonzorgcentrum of een andere voorziening, én de algemene viruscirculatie én zijn impact op ziekenhuisopnames en sterftecijfers, én het advies van de GEMS. Daarbij zoeken we ook aansluiting bij de algemene beheerstrategie. Tot zolang blijft de bestaande regeling van kracht. Die laat ook al toe op maat van de situatie van de voorziening en de noden van de bewoner keuzes te maken die verder gaan dan wat minimaal moet worden aangeboden.
Daarnaast gaan we momenteel na welke impact het vaccinatiegegeven kan hebben op de interne werking van een voorziening. Ook over de ruimte voor aanpassingen aan de werkingsmodaliteiten volgt meer en concreter nieuws.

Update 25/01/2021

Dit weekend was het overal in het nieuws te horen. De nieuwe, meer besmettelijke variant, duikt overal in onze regio op. Daarom willen we onze bezoekregeling een laatste keer verstrengen. We begrijpen dat dit ingrijpend is, maar we willen koste wat kost een volgende uitbreik vermijden, zo vlak voor de finish (= 2de vaccinatie).

Vanaf dinsdag 26/1/2021 geldt:

 • 1 vast contact tot en met 16/2/2021
 • dit vast contact mag 1 keer per week op bezoek komen op de kamer
 • bezoek enkel op afspraak
 • bezoek tussen 13u en 15u
 • bezoek duurt maximaal 1 uur
 • uitzondering voor geregistreerde mantelzorgers: deze mensen werden reeds door ons gecontacteerd om afspraken te maken
 • tuinbezoeken zijn terug mogelijk: neem hiervoor contact op met de wooneenheid

Bij de minste symptomen: blijf thuis en kom niet op bezoek! Draag steeds continu én correct uw mondmasker, ontsmet uw handen reeds aan de ingang van het woonzorgcentrum en houd afstand van 1,5m tov iedereen, ook tov de bewoner!

Ik dank u allen heel erg voor de reeds geleverde inspanningen de voorbije maanden en ik reken op uw steun om deze inspanningen nog 3 weken vol te houden. We hopen vanaf 17 februari stilaan terug te kunnen gaan naar het nieuwe normaal, waar iedereen welkom is.

Update 19/01/2021

Vandaag hebben we volop gevaccineerd, zowel de bewoners, als de medewerkers, de vrijwilligers, externe zorgverleners en eerste-lijns-medewerkers die vaak hier in huis komen kwamen aan de beurt. Naar dit ogenblik hebben we allemaal toegeleefd.

MAAR het risico op besmetting is echter nog steeds niet geweken. Het duurt 2 weken voor het eerste vaccin al een deel bescherming biedt. De volledige werking mag pas verwacht worden 1 week na de 2de vaccinatie. Voor ons woonzorgcentrum is dit na 18 februari.

Voor die datum zal er zeker geen aanpassing van de bezoekregeling komen, in tegendeel: we hebben net het bericht gekregen dat er in het Leuvense verschillende clusters met de Britse variant zijn. Om die reden verstrengen we de bezoekregeling voor de volgende 4 weken, zodat we een mogelijke uitbraak maximaal kunnen voorkomen in afwachting van de 2de vaccinatieronde.

Nog steeds houden we ons aan de 2 vaste contacten per bewoner per 14 dagen, maar vanaf morgen 20 januari wordt er slechts 1 van deze 2 vaste contacten per dag toegelaten.

Indien er geen echte noodzaak is, tracht jullie bezoek te beperken en niet dagelijks op bezoek te komen. Bij de minste symptomen: blijf thuis en kom niet op bezoek! Draag steeds continu én correct jullie mondmasker, ontsmet jullie handen reeds aan de ingang van het woonzorgcentrum en houd een afstand van 1,5m tov iedereen, ook tov de bewoner!

We willen te allen tijde een nieuwe uitbraak vermijden, zeker nu de zeer besmettelijke variant in opmars is!!!
Ik dank jullie allen heel erg voor de reeds geleverde inspanningen de voorbije maanden en ik reken op uw steun om deze inspanningen nog 4 weken vol te houden.

Met vriendelijke groet,

De Directie

Update 08/01/2021

Tijdens de feestdagen geldde een soepele bezoekregeling. Nu de feestdagen voorbij zijn, passen we vanaf maandag 11 januari terug de door de overheid bepaalde bezoekregeling toe.

 • Het bezoek wordt terug beperkt tot 2 VASTE sociale contacten, met respect voor de afstandsregel van 1,5m, de hygiënemaatregelen (ontsmetten van de handen, geen symptomen tijdens de voorbije 14d zowel bij uzelf als bij uw huisgenoten, geen positieve Covid-test in de voorbije 14d) en het continu dragen van het mondneusmasker ZOWEL DOOR DE BEWONER ALS DOOR DE BEZOEKER.
 • De bezoekuren: tussen 13u en 16u op alle wooneenheden.
 • Wandelen op het terrein samen met bezoek is nog steeds niet toegelaten.
 • Deze 2 VASTE sociale contacten kunnen om de 2 WEKEN WISSELEN. Elke bewoner bepaalt zelf WELKE 2 personen gedurende de volgende 2 weken op bezoek mogen komen. Deze namen worden genoteerd door onze medewerkers.
 • Bezoek moet zich NOG STEEDS aanmelden aan de deur van de wooneenheid. Alleen de 2 vaste sociale contacten worden toegelaten.

Op een wooneenheid waar een besmetting met Covid-19 vastgesteld is, wordt slechts 1 van de 2 vaste sociale contacten / bewoner / dag toegelaten.

Update 21/12/2020

Geachte bezoekers,

In de aanloop naar de feestdagen willen we onze bezoekregeling iets versoepelen.
Vanaf maandag 21/12/2020 worden er 4 VASTE sociale contacten toegelaten.
• maximaal 2 bezoekers per kamer
• met respect voor de afstandsregel van 1,5m
• de hygiënemaatregelen strikt opvolgen
o ontsmetten van de handen
o geen symptomen tijdens de voorbije 14d zowel bij uzelf als bij uw huisgenoten
o geen positieve Covid-test in de voorbije 14d
o continu dragen van het mondneusmasker ZOWEL DOOR DE BEWONER ALS DOOR DE BEZOEKER.
De bezoekuren blijven beperkt tot 13u tot 16u op alle wooneenheden.
Wandelen op het terrein samen met bezoek is nog steeds niet toegelaten.
Deze 4 VASTE sociale contacten kunnen om de 2 WEKEN WISSELEN
Elke bewoner bepaalt zelf WELKE 4 personen gedurende de volgende 2 weken op bezoek mogen komen.
Deze namen worden genoteerd door onze medewerkers.
U dient zich nog steeds aan te melden aan de deur van de wooneenheid. Alleen de 4 vaste sociale contacten worden toegelaten.
Op een wooneenheid waar een besmetting met Covid-19 vastgesteld is, wordt slechts 1 van de 4 vaste sociale contacten per bewoner per dag toegelaten.

Ik vind het in deze tijden onbegrijpelijk dat nog steeds 10% van de bezoekers zich niet aan de afspraken houdt. In de voorbije periode werd de toegang aan enkele bezoekers geweigerd. Bij bezoekers die zich onaanvaardbaar gedragen, wordt de politie opgeroepen.
Alle andere bezoekers wens ik uitdrukkelijk te bedanken voor hun begrip en inspanningen om samen met ons het virus zo veel mogelijk buiten onze muren te houden.

Extra bericht van 09/11/2020

Geachte bezoekers,

Aangezien we ondervinden dat er nog steeds bezoekers de veiligheidsmaatregelen niet volgen, zijn we genoodzaakt vanaf heden de maatregelen voorgeschreven door de overheid strikt op te volgen.

De bezoekuren worden beperkt van 13u tot 16u op alle wooneenheden.
Wandelen op het terrein samen met bezoek is niet meer toegelaten.
Het bezoek wordt beperkt tot 2 VASTE sociale contacten, met respect voor de afstandsregel van 1,5m, de hygiënemaatregelen (ontsmetten van de handen, geen symptomen tijdens de voorbije 14d zowel bij uzelf als bij uw huisgenoten, geen positieve Covid-test in de voorbije 14d) en het continu dragen van het mondneusmasker ZOWEL DOOR DE BEWONER ALS DOOR DE BEZOEKER.
Op een wooneenheid waar een besmetting met Covid-19 vastgesteld is, wordt slechts 1 van de 2 vaste sociale contacten / bewoner / dag toegelaten.
Deze 2 VASTE sociale contacten kunnen om de 2 WEKEN WISSELEN
Elke bewoner bepaalt zelf welke 2 personen gedurende de volgende 2 weken op bezoek mogen komen.
Deze namen worden genoteerd door onze medewerkers.
Vanaf heden dient u zich terug aan te melden aan de deur van de wooneenheid. Alleen de 2 vaste sociale contacten worden toegelaten.

Extra bericht van 06/11/2020

Geachte bezoekers,
We krijgen meer en meer meldingen van familieleden die de dag na een bezoek positief testen op Covid-19.
Vaak horen we dat er nochtans al familieleden ziek waren of dat de bezoeker in kwestie eigenlijk zelf al milde symptomen vertoonde.
Mag ik met aandrang verwijzen naar de richtlijn van de overheid!
Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen ten vroegste 14 dagen na deze positieve test én als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

Richtlijnen bezoekregeling

In een woonzorgcentrum is het onmogelijk om de mildere voorschriften van de maatschappij te volgen. Bubbels tellen niet in een woonzorgcentrum. Uw familielid leeft er immers in een “grote” bubbel. Geen enkele bezoeker kan deel uitmaken van de bubbel in het woonzorgcentrum. Elke bezoeker moet zich dus aan onze voorschriften houden, ook al leest u in de pers of in de nota’s van de nationale veiligheidsraad iets anders.

Ten gevolge van het hoge besmettingsrisico voert de Vlaamse overheid strengere maatregelen in:

 • Brasserie Van Gogh sluit tot nader bericht de deuren.
 • Bewoners mogen het domein van het woonzorgcentrum niet verlaten. Bezoek aan het thuisfront is dus niet meer mogelijk. Externe gezondheidsconsulten gaan wél gewoon door.
 • Bezoek MOET een afstand bewaren ten opzichte van de bewoner van 1,5m.
 • Bezoek mag niet meer eten of drinken op de kamer.
  => Elke uitzondering moet bij de directie aangevraagd worden.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn onveranderd en zijn écht het strikte minimum waar iedereen zich aan dient te houden.
Hiervoor geldt een nultolerantie

Algemene maatregelen

 • Een chirurgisch mond-neusmasker continu dragen van zodra u op het domein komt is verplicht. Het dragen van enkel een face-shield is onvoldoende: u bent verplicht om een mond-neusmasker te dragen. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de directie.
 • Bezoekuren tussen 13 uur en 16 uur (update 09/11/2020)
 • Kinderen vanaf 12 jaar dragen ook continu een mond-neusmasker.
 • Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten binnen in het woonzorgcentrum. Een tuinbezoek is wel mogelijk met jonge kinderen, een wandeling op het terrein kan ook steeds.
 • Registratie is verplicht.
 • Handen ontsmetten is verplicht.
 • U bent zelf verantwoordelijk om het bezoekerstoilet voor gebruik te ontsmetten. Het materiaal staat hiervoor ter beschikking.

Bezoek op de kamer

 • Maximaal 2 vaste bezoekers toegelaten per bewoners. De vaste 2 contacten kunnen om de 2 weken wisselen (update 09/11/2020). Op een wooneenheid waar een besmetting met Covid-19 vastgesteld is, wordt slechts 1 van de 2 vaste sociale contacten / bewoner / dag toegelaten.
 • De deur van de kamer blijft open tijdens het bezoek
 • U draagt het chirurgisch mond-neus masker dat u zelf meebrengt van zodra u het domein betreedt / van zodra u de wagen verlaat.
 • U bezoekt slechts 1 wooneenheid op 1 dag
 • U meldt zich aan bij de deur van de woonafdeling (update 09/11/2020)
  o U ontsmet uw handen
  o U registreert zich
 • Tijdens uw bezoek verlaat u de kamer niet. U gaat niet naar de living, keuken, … Als u een vraag heeft, gebruik dan even het belletje op de kamer.
 • u behoudt een afstand van 1,5m tov bewoners en medewerkers.
 • Na elke aanraking van uw neus / gezicht, ontsmet u uw handen opnieuw.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen van de kamer: u heeft immers sinds het betreden van het woonzorgcentrum al heel wat contactpunten, aangeraakt die ook anderen aanraakten, denk maar aan de liftknop,…
 • U maakt geen gebruik van het sanitair op de kamer, het bezoekerstoilet aan de hoofdingang staat ter uwer beschikking.
  Indien een bewoner terminaal is voorzien wij maximaal bezoekrecht.

Bewoners dragen STEEDS een mond-neusmaker bij het verlaten van hun wooneenheid. Bewoners wandelen nog niet rond in het woonzorgcentrum: de contactbubbel per wooneenheid blijft behouden. Bewoners mogen wel een wandeling maken in de tuin. Andere uitstappen worden vooraf besproken met de directie.

Echtparen die op verschillende wooneenheden wonen kunnen bij elkaar op bezoek gaan mits het volgen van de bovenstaande richtlijnen.
Externe zorgverleners registreren zich bij het binnenkomen en gebruiken de witte schort die aan de buitenzijde van de wooneenheid hangt. Per wooneenheid gebruikt u een andere witte schort. Wij vervangen deze schort om de 2 dagen.

We blijven veel aandacht hebben voor contacten tussen bewoners en thuisfront dmv telefoneren, Skype, Whatsapp (Er bestaat een handleiding voor familie/medewerkers hoe men kan Skypen/Whatsappen). Vraag hier gerust naar. U mag nog steeds tablets afgeven voor uw bewoner/familielid.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

 

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be