Covid19 - Richtlijnen bezoek

Extra bericht van 09/11/2020

Geachte bezoekers,

Aangezien we ondervinden dat er nog steeds bezoekers de veiligheidsmaatregelen niet volgen, zijn we genoodzaakt vanaf heden de maatregelen voorgeschreven door de overheid strikt op te volgen.

De bezoekuren worden beperkt van 13u tot 16u op alle wooneenheden.
Wandelen op het terrein samen met bezoek is niet meer toegelaten.
Het bezoek wordt beperkt tot 2 VASTE sociale contacten, met respect voor de afstandsregel van 1,5m, de hygiënemaatregelen (ontsmetten van de handen, geen symptomen tijdens de voorbije 14d zowel bij uzelf als bij uw huisgenoten, geen positieve Covid-test in de voorbije 14d) en het continu dragen van het mondneusmasker ZOWEL DOOR DE BEWONER ALS DOOR DE BEZOEKER.
Op een wooneenheid waar een besmetting met Covid-19 vastgesteld is, wordt slechts 1 van de 2 vaste sociale contacten / bewoner / dag toegelaten.
Deze 2 VASTE sociale contacten kunnen om de 2 WEKEN WISSELEN
Elke bewoner bepaalt zelf welke 2 personen gedurende de volgende 2 weken op bezoek mogen komen.
Deze namen worden genoteerd door onze medewerkers.
Vanaf heden dient u zich terug aan te melden aan de deur van de wooneenheid. Alleen de 2 vaste sociale contacten worden toegelaten.

Extra bericht van 06/11/2020

Geachte bezoekers,
We krijgen meer en meer meldingen van familieleden die de dag na een bezoek positief testen op Covid-19.
Vaak horen we dat er nochtans al familieleden ziek waren of dat de bezoeker in kwestie eigenlijk zelf al milde symptomen vertoonde.
Mag ik met aandrang verwijzen naar de richtlijn van de overheid!
Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen ten vroegste 14 dagen na deze positieve test én als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

Richtlijnen bezoekregeling

In een woonzorgcentrum is het onmogelijk om de mildere voorschriften van de maatschappij te volgen. Bubbels tellen niet in een woonzorgcentrum. Uw familielid leeft er immers in een “grote” bubbel. Geen enkele bezoeker kan deel uitmaken van de bubbel in het woonzorgcentrum. Elke bezoeker moet zich dus aan onze voorschriften houden, ook al leest u in de pers of in de nota’s van de nationale veiligheidsraad iets anders.

Ten gevolge van het hoge besmettingsrisico voert de Vlaamse overheid strengere maatregelen in:

 • Brasserie Van Gogh sluit tot nader bericht de deuren.
 • Bewoners mogen het domein van het woonzorgcentrum niet verlaten. Bezoek aan het thuisfront is dus niet meer mogelijk. Externe gezondheidsconsulten gaan wél gewoon door.
 • Bezoek MOET een afstand bewaren ten opzichte van de bewoner van 1,5m.
 • Bezoek mag niet meer eten of drinken op de kamer.
  => Elke uitzondering moet bij de directie aangevraagd worden.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn onveranderd en zijn écht het strikte minimum waar iedereen zich aan dient te houden.
Hiervoor geldt een nultolerantie

Algemene maatregelen

 • Een chirurgisch mond-neusmasker continu dragen van zodra u op het domein komt is verplicht. Het dragen van enkel een face-shield is onvoldoende: u bent verplicht om een mond-neusmasker te dragen. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de directie.
 • Bezoekuren tussen 13 uur en 16 uur (update 09/11/2020)
 • Kinderen vanaf 12 jaar dragen ook continu een mond-neusmasker.
 • Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten binnen in het woonzorgcentrum. Een tuinbezoek is wel mogelijk met jonge kinderen, een wandeling op het terrein kan ook steeds.
 • Registratie is verplicht.
 • Handen ontsmetten is verplicht.
 • U bent zelf verantwoordelijk om het bezoekerstoilet voor gebruik te ontsmetten. Het materiaal staat hiervoor ter beschikking.

Bezoek op de kamer

 • Maximaal 2 vaste bezoekers toegelaten per bewoners. De vaste 2 contacten kunnen om de 2 weken wisselen (update 09/11/2020). Op een wooneenheid waar een besmetting met Covid-19 vastgesteld is, wordt slechts 1 van de 2 vaste sociale contacten / bewoner / dag toegelaten.
 • De deur van de kamer blijft open tijdens het bezoek
 • U draagt het chirurgisch mond-neus masker dat u zelf meebrengt van zodra u het domein betreedt / van zodra u de wagen verlaat.
 • U bezoekt slechts 1 wooneenheid op 1 dag
 • U meldt zich aan bij de deur van de woonafdeling (update 09/11/2020)
  o U ontsmet uw handen
  o U registreert zich
 • Tijdens uw bezoek verlaat u de kamer niet. U gaat niet naar de living, keuken, … Als u een vraag heeft, gebruik dan even het belletje op de kamer.
 • u behoudt een afstand van 1,5m tov bewoners en medewerkers.
 • Na elke aanraking van uw neus / gezicht, ontsmet u uw handen opnieuw.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen van de kamer: u heeft immers sinds het betreden van het woonzorgcentrum al heel wat contactpunten, aangeraakt die ook anderen aanraakten, denk maar aan de liftknop,…
 • U maakt geen gebruik van het sanitair op de kamer, het bezoekerstoilet aan de hoofdingang staat ter uwer beschikking.
  Indien een bewoner terminaal is voorzien wij maximaal bezoekrecht.

Bewoners dragen STEEDS een mond-neusmaker bij het verlaten van hun wooneenheid. Bewoners wandelen nog niet rond in het woonzorgcentrum: de contactbubbel per wooneenheid blijft behouden. Bewoners mogen wel een wandeling maken in de tuin. Andere uitstappen worden vooraf besproken met de directie.

Echtparen die op verschillende wooneenheden wonen kunnen bij elkaar op bezoek gaan mits het volgen van de bovenstaande richtlijnen.
Externe zorgverleners registreren zich bij het binnenkomen en gebruiken de witte schort die aan de buitenzijde van de wooneenheid hangt. Per wooneenheid gebruikt u een andere witte schort. Wij vervangen deze schort om de 2 dagen.

We blijven veel aandacht hebben voor contacten tussen bewoners en thuisfront dmv telefoneren, Skype, Whatsapp (Er bestaat een handleiding voor familie/medewerkers hoe men kan Skypen/Whatsappen). Vraag hier gerust naar. U mag nog steeds tablets afgeven voor uw bewoner/familielid.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

 

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be