Referentiepersonen dementie

Referentiepersonen Dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Ze beschikken over een basisopleiding verpleegkundige of psycholoog en specialiseerden zich verder door de opleiding Referentiepersoon Dementie bij het Vlaams Expertisecentrum Dementie te volgen.

stockfoto_liggend

Voor personen met dementie én medewerkers

Referentiepersonen zijn er in eerste instantie voor de personen met dementie en een groot deel van hun tijd gaat naar het begeleiden en ondersteunen van bewoners in de omgang met dementie én van de medewerkers in het omgaan met bewoners met dementie. Vanuit de overtuiging dat elke bewoner uniek is en dat een dementieproces niet bij iedereen op dezelfde manier verloopt (vanuit hun persoonlijkheid, hun levensverhaal, hun vorm van dementie). Zij proberen, samen met het team, te zoeken naar de beste benadering voor elke persoon. Daarnaast gaan zij op zoek naar vernieuwende aspecten van en mogelijke verbeteringen binnen de dementiezorg in het WZC.

Indien er zich moeilijke situaties voordoen met een bewoner gaan zij samen met het team zoeken naar mogelijke manieren om met die situaties om te gaan. Indien nodig geven zij ook vormingen over dementie aan de medewerkers of gaan mee op zoek naar gepaste bijscholingen buitenshuis.

Voor familie

Voor de familie zijn zij een aanspreekpunt voor informatie en vragen inzake de begeleiding van en omgang met personen met dementie.
Dit kan individueel of in groep. Hiertoe worden er een achttal keer per jaar lotgenotengespreksgroepen georganiseerd voor enerzijds partners van en anderzijds kinderen van personen met dementie. Ook voor de medewerkers zijn zij een aanspreekpunt voor informatie en vragen inzake begeleiding van, omgang met én zorg voor personen met dementie.

Vormen van de visie en het beleid

Samen met de directie en de medewerkers proberen zij het beleid van Sint Bernardus inzake personen met dementie, voortdurend op te volgen en bij te sturen. Zij staan ook ter beschikking van de (huis)artsen. Tenslotte ondernamen zij stappen om dementie bij het brede (Bertemse) publiek bespreekbaar en bekend te maken zie dementievriendelijke omgeving.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02