Covid19 - Reactie op de nationale veiligheidsraad van 15/04/2020

Hallo allemaal,

Dankzij de inspanningen die familie, bewoners én medewerkers geleverd hebben de afgelopen maand, is de toestand in onze voorziening nog steeds positief. Graag willen we dit zo houden. Dankzij onze strenge maatregelen en aangepaste interne werking – graag verwijs ik naar ons bericht van 8 april – hebben we het virus op enkele uitzonderingen na buiten kunnen houden. De situatie blijft echter zeer delicaat en kan zeer snel omslaan naar scenario’s die u de laatste dagen in de pers kon vernemen.

We weten dat een deel van de bevolking zonder symptomen Corona heeft doorgemaakt of doormaakt, en de infectie nog steeds kan verspreiden. Om onze bewoners, verder te beschermen in deze crisistijd, willen we alle maatregelen behouden. De maatregelen nu afzwakken, net voor de zwakste groep in onze maatschappij, lijkt ons op dit moment niet de juiste keuze. Na overleg met onze coördinerend en raadgevende artsen (CRA) en de voorzitter van onze Raad van Bestuur, heeft de directie beslist om tot nader order nog steeds géén bezoek toe te laten binnen het gebouw van het woonzorgcentrum. Het is hoogst vanzelfsprekend dat wij volop blijven inzetten op het bevorderen van contacten met familie en naasten op de gekende wijzen (raambezoeken, video gesprekken,…) We blijven zowel onze bewoners als onze medewerkers extra in de watten om samen deze moeilijke periode door te komen (zoals jullie konden zien in het filmpje van Het Zonneveld) . Graag verwijs ik nog eens naar onze FB-pagina Sint Bernardus, maar ook naar de gesloten FB-pagina’s van de wooneenheden, waar u het ‘leven zoals het is’ kan volgen.

We blijven natuurlijk nauwgezet de evolutie in de maatschappij opvolgen en zullen de maatregel versoepelen, van zodra dit haalbaar lijkt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be  of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

Na onze reactie op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden we gelukkig ook bijgetreden door onze koepelorganisatie, Zorgnet-Icuro en Minister Wouter Beke  die het ook absoluut oneens zijn met de versoepeling van het bezoek in de woonzorgcentra. Lees de artikels hier:
https://www.standaard.be/cnt/DMF20200415_04923657…
https://m.standaard.be/cnt/dmf20200415_04923657
https://www.vrt.be/…/woonzorgcentra-reactie-op-coronamaatr…/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200415_0492365

Meer info over de bestrijding van COVID-19 kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid of het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02