28/07/2023

Een nieuwe wind waait door Sint Bernardus... Persoonsgerichte benadering

Misschien hebben jullie de term “persoonsgerichte benadering” hier en daar al horen vallen. Een hele tijd geleden zijn we gestart met de voorbereidingen om deze benadering stilaan te integreren binnen de werking van Sint Bernardus.

In het najaar van 2023 starten we met een reeks sessies om deze benadering voor te stellen aan alle medewerkers, evenals aan de bewoners en de families. Vanaf 2024 gaan we per wooneenheid/per dienst aan de slag om deze benadering te integreren in onze dagdagelijkse werking.

Wat die benadering precies inhoudt doen we tijdens deze sessies helemaal uit de doeken. Wat we jullie nu al kunnen vertellen is dat we, nog meer dan nu, de klemtoon gaan leggen op een aantal zaken die de bewoners als mens naar voor laten komen:

- gelijkwaardige relatie tussen medewerkers, bewoners en familie
- een zo normaal mogelijk leven voor bewoners binnen het kader van een WZC
- het doorbreken van taboes, stigma’s en negatieve beeldvorming over ouderen
- met de klemtoon op de autonomie van bewoners, zonder hun nood aan geborgenheid uit het oog te verliezen
- zorg die afgestemd is op de nood van elke individuele bewoner
- oog voor alle noden van families en mantelzorgers
- oog voor de medewerkers met al hun capaciteiten en talenten

We kijken ernaar uit om samen met alle medewerkers, bewoners en families aan dit traject te beginnen!

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02