Zoals de voorgaande jaren organiseert het Platform Zorg Vlaams Brabant ook in 2021, samen met het NVKVV, twee erkende vormingssessies voor leidinggevenden die in aanmerking komen voor het functiecomplement. In de eerste plaats richten we ons tot deze doelgroep.

Het NVKVV zorgt voor de erkenning van deze vorming in het kader van het functiecomplement. Tevens zorgt zij voor de attesttering in samenwerking met het FOD Volksgezondheid.

Voor de gevolgde uren ontvangen alle deelnemers een vormingsattest.
Aandacht: voor het behoud van het functiecomplement dient men 8 uren vorming of twee sessies op jaarbasis te volgen.

Sessie 1: 'Ziekteverzuim in de zorg: regelgeving, oorzaken en aanpak'
Sessie 2: 'Zelfmanagement: van timemanagement naar energiemanagement'

Praktisch:

 • Kostprijs: € 70 per persoon en per sessie. U ontvangt hiervoor een kostennota.
 • Locatie: WZC Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22, Bertem
 • Onthaal: vanaf 11.45 u met broodjes en drank.
 • Cursustijd: van 12:30 u tot 16:30 u.
Sessie 1: 'Ziekteverzuim in de zorg: regelgeving, oorzaken en aanpak'

Het ziekteverzuim in de zorg is de laatste jaren fors gestegen. Leidinggevenden worden vooral geconfronteerd met verschillende soorten van afwezigheid. Hier gaan we tijdens deze sessie dieper op in.

Er worden kapstokken aangereikt over:

 • hoe omgaan met ziekteverzuim?
 • hoe hieromtrent een beleid voeren?
 • hoe omgaan met ‘grijs’ verzuim?

Verder wordt de regelgeving besproken m.b.t. verschillende verloven zoals:

 • soorten tijdskrediet en ouderschapsverlof
 • moederschapsrust en borstvoedingsverlof
 • familiaal en sociaal verlof

Datum: maandag 22 november 2021

Docent: De heer Johan Engels, verpleegkundige, ICT Manager, gastdocent NVKVV, Thomas More & Odisee

Sessie 2: 'Zelfmanagement: van timemanagement naar energiemanagement'

Niet enkel tijd bepaalt ons functioneren. Onze energie heeft een enorme impact op ons functioneren. Chronische stress is echter een enorme energierover en heeft dus rechtstreeks impact op ons functioneren. Energie ligt ook aan de basis van onze alertheid, denk- en concentratievermogen. De kwaliteit van ons werk wordt niet zozeer bepaald door het aantal uren die we erin investeren, des te meer door de hoeveelheid energie die we in de werkuren kunnen steken. Niet enkel tijd, maar energie is een kostbaar goed.

Er wordt stilgestaan bij:

 • impact van chronische stress op ons lichaam
 • stress en distress, hoe negatieve stress ombuigen in positieve energie?
 • natuurlijke recuperatiemechanismen
 • hoe je fysieke, emotionele en mentale batterijen opladen?
 • hoe heb ik aandacht voor mezelf en de medewerkers?
 • alarmsignalen bij de medewerkers: wat is werkplezier?
 • Tips om motiverend leiding te geven & praten over werkdruk.

Naast het opladen van je energie, is het beperken van onnodig energieverlies ook een belangrijk onderdeel binnen stresshantering. De meeste stress komt voort uit zaken waar we onbewust mee bezig zijn en waar we ook continu energie in verliezen.

 • zet je automatische piloot in
 • hoe een evenwicht creëren tussen op- en ontladen?
 • hoe energie winnen door er minder te verliezen?
 • de kracht van ademhaling
 • focussen maar vooral ook ontfocussen

Datum: maandag 29 november 2021

Docent: Mevrouw Kathrien Verhanneman, coach en trainer rond loopbaan, stress en burn-out, veerkracht, teamcoaching en onderlinge communicatie. Verbonden aan de Universiteit Gent als beleidsmedewerker, loopbaancoach.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02