Zoals de voorgaande jaren organiseert het Platform Zorg Vlaams Brabant ook in 2023, drie erkende vormingssessies voor leidinggevenden die in aanmerking komen voor het functiecomplement. In de eerste plaats richten we ons tot deze doelgroep.

De stuurgroep van het platform zorg zorgt voor de erkenning van deze vorming in het kader van het functiecomplement en voor de attestering in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Voor de gevolgde uren ontvangen alle deelnemers een vormingsattest.

Aandacht: voor het behoud van het functiecomplement dient men 8 uren vorming of twee sessies van vier uren op jaarbasis te volgen. Onderstaande sessies voldoen hieraan. Echter is het aangeraden de 3 sessies te volgen, gezien het vervolgsessies zijn van één en dezelfde spreker.

Dit jaar biedt de opleiding functiecomplement een traject met als rode draad het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Het persoonlijk leiderschap opnemen en stimuleren betekent:
• Handelen vanuit de visie, daar ambitie in tonen en de krachten bundelen binnen je team;
• Eigenaarschap en verantwoordelijkheid opnemen;
• Durven experimenteren, openstaan voor veranderingen, wendbaar en oplossingsgericht inspelen op uitdagingen;
• Open, duidelijk en transparant communiceren binnen een open feedbackcultuur;
• Samenwerken op een verbindende, betrokken manier die iedereen kansen geeft
• Een actieve, open leerhouding aannemen, talenten en passies voortdurend blijven ontwikkelen;
• Een échte, trotse medewerker van het huis zijn, altijd en overal.

Persoonlijk leiderschap vraagt veel zelfkennis en reflectie. Tijdens dit traject vertrekken we vanuit de eigen drijfveren en inzichten om telkens de brug te leggen naar het team. Wat heb je zelf nodig om aan de noden van het team tegemoet te komen?

Praktisch:

  • Kostprijs: € 75 per persoon en per sessie. U ontvangt hiervoor een kostennota.
  • Locatie: WZC Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22, Bertem of WZC De Verlosser, Brusselstraat 647, Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek)
  • Onthaal: vanaf 11.45 u met broodjes en drank.
  • Cursustijd: van 12:30 u tot 16:30 u.
Sessie 1: 'Focus op peoplemanagement'

Krijg inzicht in de impact van de collectieve ambitie van je team. Hoe kom je tot een goede analyse van je team? Hoe ga je met de verschillende werkstijlen aan de slag. Hoe stimuleer je dat alle teamleden hun verantwoordelijkheid opnemen?
Ken je eigen stijl en krijg inzicht in meerzijdig leiderschap. Welke rol neem jij in als leidinggevende? Hoe bewaak je je eigen grenzen?

Datum:

  • Maandag 13 november 2023, WZC Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22, Bertem
  • Dinsdag 21 november 2023, WZC De Verlosser, Brusselstraat 647, Sint-Ulriks-Kapelle/Dilbeek

Docent: Katleen Vanoverbeke, www.kijkcoaching.be

Sessie 2: 'Focus op motivatie'

Gebruik de collectieve ambitie als kompas. Wat motiveert medewerkers? Wat is de impact van anderen op mijn motivatie? Hoe reguleer je je eigen motivatie en blijf je hier zelf voor verantwoordelijk? Hoe blijf je de werkgoesting bewaren in de drukte? Hoe reguleer je je eigen emoties?

Datum:

  • Maandag 27 november 2023, WZC Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22, Bertem
  • Woensdag 29 november 2023, WZC De Verlosser, Brusselstraat 647, Sint-Ulriks-Kapelle/Dilbeek

Docent: Katleen Vanoverbeke, www.kijkcoaching.be

Sessie 3: 'Focus op veranderingsmanagement en weerstand'

Verandering gaat automatisch gepaard met weerstand. Hoe krijg je inzicht in weerstand? Hoe stimuleer je de groeigerichte mindset bij jezelf en je medewerkers? Krijg inzicht in de verschillende fasen van verandering.

Datum:

  • Maandag 11 december 2023, WZC Sint-Bernardus, Egenhovenstraat 22, Bertem
  • Donderdag 7 december 2023, WZC De Verlosser, Brusselstraat 647, Sint-Ulriks-Kapelle/Dilbeek

Docent: Katleen Vanoverbeke, www.kijkcoaching.be

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02