Pastorale werking

Pastorale zorg

... is een bijzondere vorm van zorg waarbij de pastor mensen nabij is, vanuit een christelijke inspiratie.
... is gericht op de hele mens en verstrekt professionele zorg aan mensen op verschillende terreinen, maar vooral op het vlak van zingevingsvragen en
geloofsbeleving. Zij bieden hun zorg aan in nauw overleg met andere zorgverleners.
... draait meestal om de individuele zorg van een pastor voor iemand die beroep doet op een pastor, maar in bepaalde contexten kan het ook gaan om groepsbegeleiding.
... draait niet alleen rond bewoners, maar ook rond hun familieleden en de andere zorgverleners, die ook met religieuze en zingevingsvragen worstelen.
... is gericht op helen, ondersteunen en het helpen bij verzoening.
... wil mensen sterken in hun eigen kracht.
... heeft vooral aandacht voor vragen die te maken hebben met thema’s als geloof, God, maar ook de zin van het lijden, de gebrokenheid van mensen,
hoop, relaties ...
... gaat ook om het verzorgen van rituelen, zowel bij vreugdevolle momenten als in moeilijke momenten

2020 kerk 2

Onze andere troeven

 

2020 handen

Dementie en jongdementie

Sint Bernardus heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het begeleiden van personen met dementie én hun omgeving.
Lees meer
2020 feest

Welzijn

Als u in een woonzorghuis komt wonen is het allerbelangrijkste dat u er zich thuis kan voelen. Uw welzijn en...
Lees meer
Bewoner man

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg biedt ons de mogelijkheid om in de laatste fase van het leven zo dicht mogelijk...
Lees meer
2020 handen 4

Eigen team psychologen

We beschikken over een uitgebreide disciplinair team, onze 2 huispsychologen zijn hier een belangrijke schakel in.
Lees meer

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02