Onze visie

Wij staan voor …

Een uitgebreid aanbod van ondersteuning en zorg.

Waardigheid, privacy, autonomie en zelfredzaamheid centraal.

Een brug tussen thuiszorg en residentiële zorg.

Wensen en waarden als vertrekpunt voor onderhandelde zorg.

Deskundige en gemotiveerde medewerkers.

Een thuis waar het aangenaam vertoeven is.

20200409_182302

Opdrachtverklaring

“Voortbouwend op de traditie, en in relatie met de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, realiseren wij onze opdracht.

Vanuit christelijke inspiratie streven we naar een waardevolle plaats van ouderen in de samenleving. We staan open voor elk signaal m.b.t. wonen en leven van ouderen en werken optimaal samen met al wie daarbij betrokken is.

Geïntegreerd in de lokale gemeenschap werken we aan de uitbouw van een gediversifieerd aanbod m.b.t. het wonen en leven van ouderen in de regio Bertem. Hun wensen en waarden zijn het vertrekpunt om zorg op maat te creëren. Het zoeken naar zingeving en het afscheid nemen krijgen in deze leef – tijd bijzondere aandacht.

We blijven bewust omgaan met de sociale context van de ouderen.

Rekening houdend met de familiale geschiedenis ondersteunen en begeleiden we familieleden in relatie tot de bewoner.

We bieden kansen aan familieleden en betekenisvolle relaties van de bewoners om mee te werken aan de verdere uitbouw van een aangenaam woon – en leefklimaat.

Gemotiveerde en deskundige medewerkers en vrijwilligers nemen hun verantwoordelijkheid op. Dit gebeurt met zin voor initiatief, met creativiteit, met waardering voor en in samenwerking met alle disciplines. De organisatie ondersteunt hen hierbij en geeft hen ruimte voor persoonlijke groei.

Ouderen, hun familie en andere betekenisvolle relaties, medewerkers en vrijwilligers realiseren zo samen deze opdracht. In een sfeer van openheid dragen ze zorg voor elkaar, met respect voor ieders persoon, en bieden elkaar daartoe de nodige ruimte.

Met het oog op verantwoorde hulp- en dienstverlening voeren we, binnen de beschikbare middelen, een gezond financieel beleid.

We ijveren mee opdat de overheid hiervoor bijzondere aandacht heeft.

We zijn bereid onze deskundigheid en ervaring uit te wisselen met allen die betrokken zijn in de zorg voor ouderen.”

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02