Historiek

De zusters van Liefde

In 1817 werd het klooster in Bertem opgericht door Petrus Jozef van Triest, de stichter van de zusters van Liefde in Gent. Het gebouw en de terreinen werden geschonken door Jan Baptist Humblé. De taak van de zusters was om enerzijds behoeftigen, ongeneeslijk zieken, zwakzinnigen, vondelingen en wezen op te nemen en anderzijds te voorzien in het onderwijs van de dorpsjeugd.

Beeld Bertem vroeger klooster

 De Heilige Bernardus

Dienstbaarheid aan de armen en de zieken was voor de zusters van Liefde hèt antwoord op een roeping tot een leven gewijd aan God en de medemens. De H. Bernardus was één van hun patroonheiligen, het Bertemse klooster is dan ook aan de H. Bernardus toegewijd. Tot na de 2de wereldoorlog blijft het in eerste plaats een school en een 'rusthuis voor bejaarde ouderlingen' die weinig verpleging behoeven. Per afdeling was er een zuster-verantwoordelijke die met de hulp van enkele werkmeisjes instond voor de goede gang van zaken.

Beeld Bertem vroeger boerderij

Vernieuwing in gebouw en visie

In 1966 werd het rusthuis, onder de hoede van moeder Thomas, volledig gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe eisen van geriatrie en opvang van chronisch zieke ouderen. Daarbij kwam ook een andere benadering, zo werd gezorgd voor meer ontspanning en werd meer aandacht besteed aan de levenssituatie van de bewoners. Door meer thuishulp steeg het aantal zorgbehoevenden in het rusthuis.

kapel

Het rust- en verzorgingstehuis

In 1976 kwam er een nieuwe samenstelling van de Raad van Beheer én een nieuwe naam: Rust en Verzorgingstehuis Sint-Bernardus vzw Zusters van Liefde, tehuis voor valide en invalide bejaarden. Het reilen en zeilen werd behartigd door 4 zusters, die de verantwoordelijkheid deelden. In 1990 werd de structuur van het beleid aangepast en kwamen naast zusters ook leken in dienst. Zij stonden in voor de realisatie van een nieuwbouwproject en de verdere behartiging van het rusthuis.

Beeld assistentiewoningen

Een blik op de toekomst

In 2006 werd Lieve Schuerman aangeworven als Algemeen Directeur. In 2008 vervoegde Bart Coessens het Directieteam als Directeur Zorg. Samen met de Raad van Bestuur staan zij aan het roer van woonzorgcentrum Sint Bernardus en zorgden ze voor een verdere uitbouw van de dienstverlening met een kinderdagverblijf, lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en nachtzorgproject. De zusters van Liefde zijn gehuisvest op het terrein van Sint Bernardus en zijn nog steeds nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het woonzorgcentrum. In 2020 worden de fundamenten gelegd voor de bouw van een gedeeltelijk nieuwe site in de toekomst. Wordt vervolgd...

teaser masterplan

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02