13/07/2021

Premie van €900 voor de werknemers uit de geregionaliseerde sectoren

De sectorale sociale partners hebben tijdens het PC 330 van 12 juli een akkoord bereikt over een premie van €900 voor de werknemers uit de geregionaliseerde sectoren. Deze premie vormt de derde en laatste koopkrachtmaatregel in uitvoering van VIA6. De overige twee maatregelen zijn de uitrol van IF.IC aan 100% en de consumptiecheques.

Wanneer ontvangen jullie deze premie?

De premie zal betaald worden uiterlijk met het loon van de maand augustus.

Wie heeft recht op de premie?

De werknemers die een loon of een gewaarborgd loon ontvangen hebben in het tweede kwartaal 2021. De premie is dus niet verschuldigd aan de
werknemers die in dienst getreden zijn vanaf 1 juli 2021. De premie is evenmin verschuldigd aan de werknemers die uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximaal €900 bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode april-mei-juni 2021 (en wordt dus geproratiseerd in functie van je effectieve tewerkstellingstijd). Om het bedrag van de premie te maximaliseren, houdt de opstap rekening met de hoogte van de
retroactieve correctie van het IF.IC loon voor de maanden april-mei-juni 2021 (zie nieuwsbrief IF.IC startbarema).

  • Concreet betekent dit het volgende:
    Een werknemer die in IF.IC stapt, met een retroactieve correctie lager dan de premie, ziet de retroactieve correctie opgetrokken tot het bedrag van de premie.
  • Een werknemer die in IF.IC stapt, met een retroactieve correctie hoger dan de premie, krijgt geen bijkomende premie, maar behoudt uiteraard wel de integrale looncorrectie.
  • Werknemers die niet in IF.IC stappen, ontvangen geen retroactieve correctie en krijgen derhalve het volledige bedrag van de premie, uiteraard in functie van tewerkstellingstijd in de referentieperiode. Hetzelfde geldt voor de werknemers die in IF.IC stappen, maar hun oude barema
    nog betaald krijgen (wegens nog altijd interessanter dan IF.IC).

Vragen?

Procesverantwoordelijke IF.IC

An Jorge, personeel@stbernardus.be

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02