13/07/2021

Nieuwe oproep voor de projecten opstap tot zorgkundige en verpleegkundige 2021-2022

FeBi meldt dat beide projecten opnieuw worden opgestart:

Opstap naar verpleegkunde

Het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ geeft werknemers uit ziekenhuizen en privé-rusthuizen/woonzorgcentra de kans om de opleiding naar verpleegkunde aan te vatten of verder te zetten.

Voor werknemers die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, bieden de Sociale Fondsen bijkomend vormingsverlof bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof aan, alsook de terugbetaling van het inschrijvingsgeld (max. €1000).

De deelnemingsvoorwaarden, de werking van het project, de procedures en de aanvraagformulieren vind je hier.

Opstap naar zorgkundige

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg voorziet financiële ondersteuning voor werknemers van niet-openbare woonzorgcentra die vanuit een niet-verzorgende functie (vb. medewerker onderhoud of keuken) de studies willen aanvatten of voortzetten tot het behalen van een diploma zorgkundige.

Ze financieren de terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. € 770/schooljaar) en het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaam Opleidingsverlof) met een maximum van 240 uur en € 24,26 per uur.

De deelnemingsvoorwaarden, de werking van het project, de procedures en de aanvraagformulieren vind je hier.

BROCHURE OPSTAP VPK

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02