12/02/2021

Deelakkoord over koopkrachtmaatregelen bereikt

De uitrol van IF.IC aan 100% wordt concreet vanaf april 2021. In de praktijk zullen de medewerkers voor het eerst aan 100% betaald worden in juli 2021, met een retroactieve looncorrectie voor de maanden april, mei en juni 2021.

Al de medewerkers zullen voor het eerste kwartaal 2021 een éénmalige premie ontvangen. Enkel en alleen voor de werknemers die niet in IF.IC instappen, zal deze premie herhaald worden in het tweede kwartaal. Dat om tegemoet te komen aan het engagement om 100% IF.IC vanaf januari 2021 structureel uit te rollen.

(informatie op basis van het voorakkoord van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 24 november 2020, voor de periode 2021-2025. Op 22 december 2020 is het deelakkoord over de koopkrachtmaatregelen gesloten).

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de personeelsdienst.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02