Covid19 - Niet-dringende consultaties

Beste bewoner, familie,

Vanaf 4 mei 2020 mogen ziekenhuizen weer patiënten ontvangen voor niet-dringende consultaties. Die niet-dringende consultaties of operaties werden uitgesteld vanwege het coronavirus.

Wat betekent dit voor onze bewoners?
Voor onze bewoners verandert er voorlopig niets. Aangezien we als woonzorgcentrum nog steeds in lockdown zijn kunnen bewoners het woonzorgcentrum enkel en alleen verlaten voor dringende onderzoeken. We vragen jullie dan ook om op dit moment geen afspraken vast te leggen voor niet-dringende consultaties buiten het wzc.

Vragen? 
Heeft u hierover vragen, contacteer dan gerust het diensthoofd van de woonafdeling.

Meer info over de bestrijding van COVID-19 kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid of het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02