Sociale verkiezingen

De uitbraak van de Covid-19 pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere sociale verkiezingsprocedure volgens de oorspronkelijk vastgelegde kieskalender en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 onmogelijk. Om die reden wordt de lopende procedure sociale verkiezingen collectief opgeschort vanaf dag X+36. Meer informatie vind je op de website van FOD.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be