Huiskrant

"De Huiskrant" is een uitgave van het woonzorgcentrum Sint-Bernardus Bertem vzw.

Verantwoordelijke uitgever: Lieve Schuerman, Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem.

"De Huiskrant" richt zich tot bewoners en hun familieleden en vrienden, medewerkers en vrijwilligers van het woonzorgcentrum Sint-Bernardus.

Eindredactie : Kristine Bosmans

Inzendingen bij de redactie verwacht tegen de 15e van de maand vóór verschijnen. ldc@stbernardus.be