Historiek

Sint Bernardus is één van de patroonheiligen van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

Op 2 september 1817 kwamen de eerste zeven zusters van deze Congregatie in Bertem aan om er te starten met de opvang van zieken en bejaarden. Dit klooster zou tot na de Tweede Wereldoorlog in de eerste plaats een rusthuis blijven voor ouderen die weinig verpleging nodig hadden.

Vanaf de jaren ’50 werd het rusthuis naar infrastructuur en werking stilaan aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen van de ouderenzorg en de opvang van chronisch zieke ouderen.

In 1976 kreeg het rusthuis de naam Rust- en Verzorgingstehuis (vandaag noemen we dit woonzorghuis) Sint-Bernardus en kwam onder beheer van een vzw. De zusters van Liefde verhuisden naar het nabijgelegen Huize Vaerenberg, maar enkele zusters zijn tot op de dag van vandaag nog steeds nauw betrokken bij de werking van het woonzorgcentrum.

 

In de loop der jaren werden, o.a. onder impuls van de overheid, verschillende initiatieven opgestart. Vandaag wil het totale woonzorgcentrum een brug zijn tussen thuiszorg en residentiële zorg, met een divers aanbod waarbinnen de senior de ondersteuning en zorg die hij nodig heeft en wenst, kan kiezen.

Zo opende in oktober 2004 “Het Maereland”, een complex met 36 assistentiewoningen (serviceflats) waar men zelfstandig kan wonen en indien nodig beroep kan doen op de nodige dienstverlening. De naam “Maereland” vond men terug in een 18-eeuws document in het archief van de Leuvense universiteit. Hieruit blijkt dat de naam betrekking heeft op de grond waar onder meer het vroegere klooster Sint Bernardus lag en waar de huidige assistentiewoningen zijn gebouwd.

In april 2007 werden 3 bedden kortverblijf (tijdelijk verblijf) geopend in het woonzorghuis, in 2011 uitgebreid tot 5 bedden.

Het Lokaal Dienstencentrum “De Blankaart” zorgt, in samenwerking met het OCMW van Bertem, voor een aanbod van activiteiten en dienstverlening voor alle inwoners van Groot-Bertem, met de nadruk op senioren.

Sinds april 2009 kunnen thuiswonende ouderen gedurende de dag terecht in het dagverzorgingscentrum “Ormendaal” voor de nodige zorg en daginvulling, of gedurende de nacht in het nachthotel. Ook nachtinterventie aan huis biedt ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen.

In deze periode werd ook gestart met de kribbe “Het Elfenbosje” in het kader van evenwicht tussen werk en privéleven voor medewerkers.