Eigen team psychologen

Een extra troef in ons multidisciplinair team

Het woonzorgcentrum heeft twee psychologen in dienst. Zij zetten zich met enthousiasme in voor bewoners, hun familie en vrienden, medewerkers en directie, en de brede omgeving.

Belang voor de bewoner

Een verhuis naar een woonzorgcentrum is voor de meeste mensen een ingrijpende stap in hun leven. Daarom vinden wij het belangrijk om deze stap goed voor te bereiden en ook verder te begeleiden. Nog vóór de bewoner in het woonzorgcentrum komt wonen, nodigen we hem en zijn familie uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek proberen we zicht te krijgen op zijn levensverhaal en dagdagelijks functioneren, zowel nu als vroeger. Hij krijgt eveneens meer informatie over de visie (onderhandelde zorg, huiselijkheid), de werking van het woonzorgcentrum (contactpersonenwerking, interdisciplinair werken) en de therapeutisch ondersteunende diensten (ergotherapeuten, kinesitherapeuten, animatoren). Met dit gesprek hopen wij vooral dat nieuwe bewoners een goed beeld krijgen van waar hij zal komen wonen en dat het team weet wie hij is, wat hij belangrijk vindt en wat hij nodig heeft om hier gelukkig/tevreden te zijn.

20220922_085351

 

Eens de bewoner hier een aantal weken/maanden woont, gaan wij opnieuw met hem (en/of de familie) in gesprek, want we vinden het belangrijk om van hem (en/of de familie) te horen hoe de eerste weken/maanden hier verlopen zijn: voldoet het verblijf en de zorg aan de verwachtingen, zijn nog vragen of bezorgdheden die met ons besproken moeten worden? Daarnaast willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om samen met hem (en/of de familie) na te denken over de toekomst (vroegtijdige zorgplanning).

In de loop van het verblijf hier kunnen er zeker nog gesprekken met hem (en/of de familie) gepland worden. Op kantelmomenten, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van een ziekenhuisopname of een ingrijpende verandering in de toestand van de bewoner, zullen wij hiertoe initiatief nemen. Indien hij (en/of de familie) hier nood aan heeft, kan de bewoner ook zeker een gesprek aanvragen. Naast deze meer geplande gesprekken kan hij ook beroep doen op de psychologen voor een individuele begeleiding, zoals bijvoorbeeld bij aanpassingsmoeilijkheden, depressieve klachten, rouwproblemen, moeilijkheden om beperkingen te verwerken,… Via het team dat u dagdagelijks verzorgt kan u vragen dat er een psycholoog bij u langskomt.

2020 handen 5

Betekenis voor de familie, vrienden,...

Een verhuis naar een woonzorgcentrum is niet alleen voor de persoon zelf, maar tevens voor de familieleden, vrienden en naasten die betrokken zijn een ingrijpende ervaring. Daarom vinden wij het van cruciaal belang om u als familie te begeleiden bij de opvang van en de omgang van de bewoner tijdens zijn/haar verblijf in ons woonzorgcentrum.

Voor familieleden van personen met dementie begeleiden wij de lotgenotengroepen (kinderen/partners). Het werkt troostend en verbindend om ervaringen te delen en te kunnen spreken over gevoelens, gedachten en bezorgdheden, alsook te luisteren naar de verhalen van anderen. Samen zoeken we naar manieren om om te gaan en te leren leven met de veranderingen die deze verhuis met zich meebrengt. Tevens bieden we ook de mogelijkheid geboden om meer informatie te verkrijgen over het dementieproces zelf.

Familieleden of vrienden die graag een individueel gesprek willen, kunnen langs komen in het inloophuis. (LINK INLOOPHUIS)

Tenslotte staan wij ook ter beschikking van de teams, van de directie en van de brede omgeving. Wij bieden hen ondersteuning en advies in de benadering en de omkadering van ouderen (met dementie).

2020 handen 4

Onze troeven

FB4

Persoonsgerichte benadering

In ons woonzorgcentrum en jouw nieuwe thuisomgeving sta jij centraal.
Lees meer
2020 handen

Dementie en jongdementie

Sint Bernardus heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het begeleiden van personen met dementie én hun omgeving.
Lees meer
Bewoner man

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg biedt ons de mogelijkheid om in de laatste fase van het leven zo dicht mogelijk...
Lees meer
FB5

Welzijn

Als u in een woonzorghuis komt wonen is het allerbelangrijkste dat u er zich thuis kan voelen. Uw welzijn en...
Lees meer
Moeder en zoon

Ervaringen bewoners en familie

Getuigenissen Geen enkele ervaring heeft zoveel waarde als die van de medewerker, de familie, de bewoner zelf. Want wie kan...
Lees meer
20220412_130904

Ervaringen medewerkers

Getuigenissen Geen enkele ervaring heeft zoveel waarde als die van de medewerker, de familie, de bewoner zelf. Want wie kan...
Lees meer
2020 kerk 2

Zinzorg

Pastorale zorg en zingeving geeft veel mensen een houvast bij hun verblijf in een woonzorgcentrum.
Lees meer

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02