Wonen met dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte die meestal bij oudere mensen (65+) voorkomt en verschilt van de ‘normale’ ouderdomsvergeetachtigheid. Er bestaan verschillende vormen van dementie die elk hun specifieke kenmerken hebben. Daarnaast spelen de persoonlijkheid en de levensloop van elke persoon met dementie ook een rol, wat maakt dat iedere persoon met dementie anders en uniek is. In het begin vergt het leven met dementie een hele aanpassing, zowel van de persoon zelf als van zijn omgeving. Vaak kunnen personen met dementie thuis blijven, mits de nodige ondersteuning van hun dierbaren en thuiszorgdiensten. Op een bepaald moment wordt het dagdagelijks functioneren in de eigen omgeving te moeilijk en dient een verhuis naar een woonzorgcentrum zich aan. Ons woonzorgcentrum heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het begeleiden van personen met dementie. Als zorgverleners in een woonzorgcentrum waar personen met dementie wonen, komen we dagelijks in contact met zowel bewoners met dementie als hun familie.

Vanuit een holistische of biopsychosociale visie, benaderen wij de persoon met dementie eerst en vooral als een mens in zijn geheel. We gaan er vanuit dat de bewoner dementie heeft, niet dat hij zijn dementie is. Als zorgverleners kijken we vooral naar wat de bewoner wel nog kan, niet enkel naar wat (er) niet meer kan. Dit houdt in dat we niet enkel inzetten op kwaliteitsvolle fysieke zorg (biologisch). Ook aan het emotioneel welzijn van de bewoner (psychisch), de relaties die de persoon een gevoel van verbondenheid en waardigheid geven (sociaal) en tevens de relatie tot wat ons overstijgt en/of de eigen levensfilosofie (existentieel), besteden wij de nodige aandacht. In de praktijk betekent dit dat het team ook aandacht heeft voor problemen waar de bewoner mee kampt en de bewoner daarover aanspreekt als hij dat wil; dat ze op zoek gaan naar aangepaste activiteiten en sociale contacten voor elke bewoner en aandacht besteden aan zijn levensovertuiging en zaken die daarmee gepaard gaan.

Vanuit de visie van belevingsgerichte zorg trachten wij aan te sluiten bij hoe de persoon met dementie de dingen beleeft, benadert, voelt en doet. We houden ook rekening met zijn gewoonten, zijn karakter, zijn levensgeschiedenis, zijn kennis en kunde, zijn waarden en normen,… Wij gaan ervan uit dat personen met dementie al een rijk gevuld leven achter zich hebben en nog steeds over intens (innerlijk) leven beschikken. We zetten de bril van de bewoner op en gaan op zoek naar de betekenis van gedrag.

Vanuit de visie van onderhandelde zorg vinden wij het belangrijk rekening te houden met zowel de draagkracht en de noden van de bewoners als van de familie. Vanuit een open dialoog hebben we oog en oor voor de verwachtingen van de bewoner en zijn omgeving. en gaan we hier mee aan de slag.

Wij streven ernaar om een woonplek te creëren waar de bewoners zich veilig voelen, waar herkenbaarheid en huiselijkheid vooropstaan en waar de bewoner voor hem zinvolle activiteiten kan opnemen, met de nodige ondersteuning en een professionele omkadering. Bedoeling is dat  bewoners (delen van) de betekenisvolle rol die ze in hun omgeving hadden, zowel privé, op het werk als sociaal, zoveel mogelijk kunnen verderzetten. Bijvoorbeeld iemand die graag kookt kan mee groenten snijden, iemand die graag in de tuin werkt(e), kan mee de groenten kweken, iemand die graag organiseert wordt betrokken in de organisatie van een evenement of feestje,…

Vanuit al deze aspecten van onze visie kijken we ook naar het interieur van de kamer, de inrichting van de wooneenheid, de architectuur  van het gebouw, kortom de materiële omgeving. De omgeving bepaalt immers mee of we ons goed voelen. Nieuwe bewoners krijgen de kans om hun kamer in te richten bijvoorbeeld met enkele meubels van thuis, persoonlijke foto’s, etc. Dit is vooral een persoonlijke keuze. De organisatie probeert de algemene omgeving zo goed mogelijk aan te passen met voldoende licht en aangepast geluid; de juiste kleuren te gebruiken en de inrichting zodanig te organiseren dat ze een leidraad wordt voor de bewoner. .

 Bovendien staat de materiële omgeving niet los van de sociale omgeving, de ontmoetingen tussen bewoners, familieleden, zorgverleners, vrijwilligers en andere bezoekers. Een hoek met enkele comfortabele zetels en een mooi uitzicht op de streek nodigt uit om “er even bij te komen zitten”. Een aanbod aan boeken, woordzoekers, tijdschriften, wol, puzzels, gezelschapspelen zorgt ervoor dat mensen spontaan of mits een kleine aanzet, individueel of samen met anderen, iets doen wat ze graag doen.

Tenslotte opteren wij ervoor om een bewoner, indien mogelijk, zo veel mogelijk op de voor hem geschikte wooneenheid te laten wonen en dit liefst van bij het begin. Op die manier kunnen we continuïteit garanderen en bieden we de veiligheid, vertrouwdheid en geborgenheid die we de bewoner willen geven.

activiteiten dementie en welzijn
22/11/2018 Praatcafé dementie 19u30
03/12/2018 Contactkoor 14u00
17/12/2018 Contactkoor 14u00