Dementie en jongdementie

Een plek voor dementie

Meer en meer mensen in onze samenleving komen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking met (jong)dementie. Toch hangt er vaak nog een taboe rond, veel mensen weten niet goed wat ze zich bij (jong)dementie moeten voorstellen of hoe ze met een persoon met (jong)dementie kunnen omgaan.

Leven met (jong)dementie vergt immers heel wat aanpassing, zowel van de persoon zelf als van zijn omgeving.

Een uitgebreid aanbod voor personen met dementie en jongdementie

Vaak lukt het om (lang) thuis te blijven wonen, mits de nodige ondersteuning. Op een bepaald moment wordt het dagdagelijks functioneren in de eigen omgeving voor sommige personen met (jong)dementie té moeilijk en dient een verhuis naar een woonzorgcentrum zich aan.

Sint Bernardus heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het begeleiden van personen met dementie én hun omgeving.

Intussen heeft Sint Bernardus drie gespecialiseerde wooneenheden voor personen met dementie waar de teams continu worden begeleid en bijgeschoold in hun omgang met dementie. De multidisciplinaire aanpak is verder uitgebouwd met de aanwerving van twee psychologen die de teams ondersteunen en bewoners en hun familie mee begeleiden doorheen het dementieproces. Sinds 2019 beschikken we ook over een afdeling specifiek voor personen met jongdementie.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat mensen met (jong)dementie heel veel dingen wel nog kunnen, zonder te negeren dat ze een aantal mogelijkheden verliezen en dat dat moeilijk is en pijn doet. Daarom worden bewoners met (jong)dementie gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen, zonder dat ze geconfronteerd worden met dingen die ze niet meer kunnen.

2020 activiteit
2020 activiteit 3
2020 activiteit 2

Een aanpak en aanbod op maat

Het hele team (inclusief de kinesist, ergotherapeut, woon- en leefcoach, psycholoog en pastor) probeert te kijken door de ogen van de persoon met (jong)dementie, niet alleen vanuit hun beleving, maar ook vanuit hun realiteit, vanuit hun angsten en vanuit hun kunnen.

Verzorging (wassen, kleden,..) en eten wordt daardoor niet enkel als iets functioneels gezien, maar wordt telkens beschouwd als een moment van individueel contact met de bewoner. Activiteiten gebeuren in groep, maar ook individueel zodat de interesses en de mogelijkheden van elke bewoner maximum aan bod kunnen komen.

Niet enkel de bewoner met (jong)dementie wordt (individueel) begeleid. Ook de familie en de omgeving wordt  ondersteund in het omgaan met de bewoner in zijn jong)dementie . Bovendien  wordt de familie/omgeving, waar mogelijk, ook  zoveel mogelijk  betrokken bij het dagdagelijkse leven van de bewoners

Specifiek voor personen met (jong)dementie

2voordeprijsvan1-affiche-algemeen-scaled

campagne preventie dementie

Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie verminderen. Daarom lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op maandag 9 mei 2022...
Lees meer
Logo_Memo_FB

Vorming jongdementie

Samen met Expertisecentrum dementie MEMO organiseert Sint Bernardus Bertem een 5-daagse vorming rond jongdementie.
Lees meer
6

Praatcafé dementie

Een praatcafé staat open voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie, personen met dementie, vrijwilligers, professionelen en alle geïnteresseerden.
Lees meer
dementie puzzel met achtergrond

Inloophuis

Het Inloophuis Dementie staat open voor personen met dementie, hun mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen) en hun brede omgeving.
Lees meer
12

Dementievriendelijke gemeente

Meer en meer mensen in onze samenleving komen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking met dementie. Toch hangt er vaak nog...
Lees meer
10

Referentiepersonen dementie

Referentiepersonen Dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en...
Lees meer
20230206_140400

Contactkoor

Het contactkoor Een contactkoor is een koor waar personen met dementie volwaardig lid zijn. De begeleiding is erop gericht dat...
Lees meer

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02