Covid19 - Stand van zaken

Knipsel

Stand van zaken 25/05/2020

Hallo allemaal,

Vanaf 8 april starten we met een dagelijkse Covid-19 update.

Tot vandaag was er niet veel te melden.  Tot mijn spijt moet ik meedelen dat er recent 2 bewoners op De Vleugt positief getest werden. Beide bewoners stellen het goed.  Zowel zijzelf als hun families werden door onze Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) op de hoogte gebracht.

Vermoedelijk was het virus reeds binnengekomen voor de lock-down. In de voorbije weken vertoonden enkele bewoners een lichte hoest en geen koorts, die na 1 dag weer verdwenen was.  Zoals u weet mochten woonzorgcentra de voorbije weken niet testen, tenzij de bewoner ernstige symptomen én hoge koorts vertoonden. Bij enkele van deze bewoners werd een test afgenomen door onze CRA: zij testten negatief (er is echter 30% kans op  een vals negatief resultaat)  We hebben elke bewoner van zodra er  – ook al waren het minimale – symptomen dadelijk  in quarantaine geplaatst. Voor de veilige wooneenheden hebben we een “quarantaine deur” ontworpen, waardoor we zowel auditief als visueel contact hebben met de bewoner, en  de andere bewoners toch “beschermd” kunnen worden.

Om verder proactief te kunnen werken hebben de directie en onze CRA’s aangedrongen bij enkele privé-labo’s om alle bewoners van de Vleugt te mogen testen.  Deze tests werden gisteren uitgevoerd. Van zodra de resultaten beschikbaar zijn, worden de bewoners en de betrokken families op  de hoogte gebracht.

Verder blijven wij er alles aan doen om infecties te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Ik neem jullie graag even mee in al onze preventieve maatregelen.

 1. Alle bewoners die uit een ziekenhuis toekomen, worden 14 dagen in quarantaine op hun kamer gehouden. Voor nieuwe bewoners met dementie hebben we kunnen bekomen dat zij wél getest worden voor ze bij ons komen wonen. Van zodra iemand hoest of andere symptomen vertoont, wordt die persoon geïsoleerd. Na stoppen van de symptomen blijft de bewoner nog 7d in isolatie. Op de veilige wooneenheden hangt het er van af of de bewoner op de kamer kan blijven of niet. Hiervoor werd door ons een speciale” isolatiedeur” ontworpen.
  Alle medewerkers dragen elke dag nieuwe beroepskledij.
 2. Alle medewerkers dragen sinds 12 maart altijd een masker. Ontsmetten van de handen is verplicht en we passen de handhygiëne heel strikt toe. Overal is handalcohol ter beschikking.
 3. Dankzij onze kanalen beschikken we over voldoende én de juiste beschermingsmaterialen.
 4. Om verspreiding van het virus te vermijden, worden alle materialen die van of naar de wooneenheid gaan in een ‘propere’ en een ‘vuile’ zone aan de ‘voordeur’ van de wooneenheid verzameld. Er is een nieuwe functie in het leven geroepen, waarvoor we specifiek medewerkers hebben aangeworven. Zij doen enkel transport van materialen van en naar de wooneenheden met een “propere” en een “vuile” kar. Hierdoor moeten medewerkers de wooneenheid niet verlaten tijdens hun shift en komt er ook niemand “vreemd” op de wooneenheid.
 5. Er is minimaal contact tussen de verschillende wooneenheden. Er gaan geen bewoners van de ene afdeling naar de andere wooneenheden op bezoek. Ook medewerkers gaan niet (tenzij in nood) naar een andere wooneenheid tijdens hun shift. Indien materiaal nodig is, wordt dit door ons “intern transport” tot aan de deur gebracht.
 6. Indien een medewerker toch op een andere wooneenheid moet helpen, doet deze altijd een beschermschort over haar beroepskledij aan om de andere wooneenheid te betreden of kleedt zich helemaal om en doet proper gewassen beroepskledij aan.
 7. Om iedereen ‘up-to-date’ te houden hebben we een FAQ (= veel gestelde vragen) opgesteld die door iedereen kan nagelezen worden. Elke nieuwe vraag / antwoord wordt dagelijks toegevoegd en ook nog eens per mail aan iedereen bezorgd. Deze nieuwe vragen / antwoorden worden door het diensthoofd aan de medewerkers gecommuniceerd. Dagelijks vindt een online overleg plaats met alle verantwoordelijken.
 8. Van in de beginfase hebben we aan alle huisartsen gevraagd om alle niet dringende bezoeken uit te stellen. Momenteel komen enkel de CRA’s nog in huis ( tenzij een huisarts op uitdrukkelijke vraag toch zelf komt) Er is dagelijks meermaals overleg met onze CRA’s.
 9. Alle pakjes die door familieleden voor de bewoners bezorgd worden, worden 3 dagen “in quarantaine” gehouden.
 10. Om eenzaamheid zo veel mogelijk “draagbaar” te maken hebben we video contacten georganiseerd met familieleden.  We organiseren 1 keer per week  raam- of tuinbezoeken: deze worden gepland en begeleid (dankzij de nadarhekken van de gemeente). We trachten vrijdagnamiddagconcerten te organiseren. Bij al deze activiteiten houden we rekening met alle veiligheidsvoorschriften van de overheid. Daarnaast blijft ons aanbod aan dagelijkse activiteiten op de wooneenheid gewoon doorlopen.
 11. We leggen we zowel de bewoners als de medewerkers met regelmaat in de watten.
 12. Er worden geen overlegmomenten gehouden waarbij een fysieke aanwezigheid van medewerkers van de wooneenheden is: alle meetings verlopen via “videochat”
 13. Alle flatbewoners hebben richtlijnen op papier gekregen. Alle flatbewoners kregen een overzicht van alle winkeliers uit Bertem die aan huis leveren. Daarnaast wordt elke flatbewoner actief opgebeld om te horen of ze iets nodig hebben. We voorzien een  maaltijdbedeling aan de flats, aangezien gezamenlijk eten in de Plaza momenteel verboden is. Alle flatbewoners kunnen hun keuze doorgeven aan de keuken.

Bovenaan deze pagina vindt u een duidelijke oplijsting van de situatie in huis. Deze oplijsting zal elke dag geüpdate worden en  online te raadplegen zijn.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be  of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

Meer informatie over onze werking tijdens Covid-19 kan u hier lezen in het voorwoord van onze huiskrant van april.

Meer info over de bestrijding van COVID-19 kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid of het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02