Contactkoor

Het contactkoor

Een contactkoor is een koor waar personen met dementie volwaardig lid zijn. De begeleiding is erop gericht dat deze personen volwaardig kunnen deelnemen. Het samen zingen van bewoners met dementie en hun begeleiders en het contact dat dit meebrengt staat centraal. Dit contact tijdens de repetities gaat boven het resultaat: het graag in groep zingen is belangrijker dan juist zingen. Het repertoire, het tempo en de toonhoogte worden aangepast aan de deelnemers.

20230206_140400

Zingen als brug tussen vroeger en nu

Zingen draagt bij tot het algemeen welzijn: het is plezant en gezond. Muziek is een brug tussen heden en verleden. De muziek speelt zich af in het hier en nu, maar herinneringen aan muziek blijven lang toegankelijk, zelfs als spreken niet meer lukt. Daardoor bevestigt het op een positieve manier wat nog wel kan. Samen zingen gaat over “gedragen worden”, het verbinden van mensen. Voor de ouderen met dementie draagt het deel uitmaken van een groep bij tot een hoger welbevinden. Voor de begeleiders, vaak familie van de bewoner, is het een andere, vaak positievere manier van contact, een stress-loos en niet-zorgend samenzijn. Het samen zingen creëert een positief contactmoment. Daardoor draagt het koor ook bij tot een positieve beeldvorming van personen met dementie en bevestigt het hun plaats in de samenleving ondanks hun beperkingen.

20230206_140140

De betekenis van de naam "Koor U"

Het contactkoor “koor U”, opgericht in 2015 onder impuls van animatoren en ergotherapeuten, komt 2x per maand samen. De naam heeft verschillende betekenissen:

· de repetitie gebeurt in een u-vorm omwille van het contact tussen de groepsleden

· “ik hoor u” (je wordt gehoord)

· Het is “uw” koor.

Er zijn vandaag 75 deelnemers. De begeleiders zijn familieleden, vrijwilligers en buren van het woonzorgcentrum.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02