Covid19 - Bezoekregeling vanaf 22 juni

We hebben allemaal naar het moment van “het nieuwe normaal” uitgekeken. De besmettingsgraad in de maatschappij laat ons toe om onze maatregelen aan te passen.

Graag zet ik ze even op een rijtje:

Vanaf 22 juni kan u vrij op bezoek komen bij uw familielid vanaf 11u.

·         U draagt het mond-neus masker dat u zelf meebrengt van zodra u in het woonzorgcentrum binnenkomt tot u het woonzorgcentrum verlaat

·         U bezoekt slechts 1 wooneenheid op 1 dag

·         U gaat rechtstreeks naar de wooneenheid:

  • U ontsmet uw handen
  • U registreert zich
  • U belt aan aan de voordeur van de wooneenheid en wacht
  • Een medewerker scant uw lichaamstemperatuur

·         U behoudt zoveel mogelijk een afstand van 2m

·         Na elke aanraking van uw neus / gezicht, ontsmet u uw handen opnieuw

·         Voor elk rechtstreeks contact, of contact met eetgerei (vb glas) ontsmet u uw handen

·         U maakt geen gebruik van het sanitair op de kamer

Bewoners wandelen nog niet rond in het woonzorgcentrum: de contactbubbel per wooneenheid blijft behouden. Bewoners mogen wel een wandeling maken in de tuin. Andere uitstappen worden vooraf  besproken met de directie. Bezoeken aan restaurants, café's en andere publieke ruimtes zijn op dit ogenblik nog af te raden, gezien we hierbij de risico's te weinig of niet onder controle hebben.

Echtparen die op verschillende wooneenheden wonen kunnen terug bij elkaar op bezoek gaan mits het volgen van de bovenstaande richtlijnen.

Externe zorgverleners registreren zich bij het binnenkomen en gebruiken de witte schort die aan de buitenzijde van de wooneenheid hangt. Per wooneenheid gebruikt u een andere witte schort. Wij vervangen deze schort om de 2 dagen.

Ook bezoek aan het thuisfront is terug mogelijk.  Ook hier geven we onze strikt op te volgen richtlijnen mee:

·         U behoudt zoveel mogelijk een afstand van 2m

·         U en alle andere huisgenoten dragen een mond-neus masker gedurende het bezoek

·         In de wagen draagt iedereen - ook uw familielid (= bewoner) - een masker

·         Indien u samen eet, zorgt u aan tafel voor voldoende afstand tussen u en uw familielid (= bewoner) en ontsmet of reinigt u de directe omgeving waar uw familielid (= bewoner) zit voor de maaltijd

·         U voorziet apart linnen voor uw familielid (=bewoner)

·         U voorziet apart sanitair voor uw familielid (:bewoner), indien dit niet mogelijk is ontsmet u het sanitair voor elk gebruik

·         “Ander” bezoek ontvangt u bij voorkeur buiten in de tuin op minimaal 2m afstand.

De flatbewoners kunnen vanaf maandag 22 juni terug een warme maaltijd nuttigen in de Plaza. De tafels zijn zo geschikt dat de veilige afstand gewaarborgd is. De warme maaltijd wordt vanaf 22 juni niet meer aan huis bezorgd. De catering die opgestart werd tijdens Covid-19 blijft verder gaan: zie link

Onze medewerkers blijven hun “contactbubbel per wooneenheid” behouden. Vanaf 23 juni kunnen zij in hun bubbel hun maaltijd nuttigen in de Plaza. Tot nader order kunnen medewerkers nog geen warme maaltijd bestellen in de Plaza. Enkel vergaderingen binnen de bubbel zijn toegelaten. Een vergadering over de bubbels heen kan uitzonderlijk en enkel mits het bewaren van 2m afstand. Het dagelijkse overleg tussen de verantwoordelijken blijft online. Opleidingen worden uitgesteld tot september.

We zijn ons bewust dat er altijd een risico op een besmetting met Covid blijft, doch terugkeer naar het “nieuwe normaal” moét kunnen. We zijn ons bewust dat dit een “berekend” risico is. Ik vraag met aandrang aan iedereen om de richtlijnen strikt te volgen. Bij een heropflakkering is terugkeer naar strikte maatregelen nodig. U kan uw steentje bijdragen om dit te voorkomen. We volgen de trend in de maatschappij van dichtbij op. Indien de risico’s toenemen, kunnen de maatregelen aangepast worden. In dat geval rekenen wij op uw begrip.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Lieve (algemeen directeur) lieve.schuerman@stbernardus.be  of bij Bart (directeur bewonerszorg) bart.coessens@stbernardus.be

Meer info over de bestrijding van COVID-19 kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid of het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02