Covid19 - Bezoekregeling vanaf 11 juni

Hallo allemaal,

We zijn heel blij dat, gezien de positieve evolutie van het aantal besmettingen in de maatschappij, ook wij de maatregelen wat kunnen versoepelen.

Vanaf donderdag 11 juni is bezoek op de kamer van maximum 2 personen gelijktijdig, 1 keer per week toegelaten mits het naleven van onderstaande afspraken. De totale tijd, aankomst – bezoek en vertrek, bedraagt 30 minuten.

De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen. De bewoner bepaalt wie hij / zij wenst te ontvangen (binnen de bezoekregeling).

bezoek

Via deze link kan u een bezoek van maximum 2 personen / week / bewoner inplannen. Vrij bezoek is niet mogelijk. De toegangsdeuren tot het WZC blijven op slot.

Volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad genieten bezoeken in de open lucht nog steeds de voorkeur. De tuinbezoeken blijven naast deze bezoekregeling ook verder gaan tot een volgende versoepeling.

Voorwaarden voor een bezoek op de kamer:

Een medewerker vangt de bezoekers op aan de ingang administratie / hoofdingang

De bezoeker brengt zelf mee:

  • Eigen schrijfgerief
  • Eigen mondmasker (voor bewoners waar de social distance niet gewaarborgd kan worden is een chirurgisch mondmasker door de bezoekers zélf mee te brengen verplicht.)

De bezoekers houden hun mondmasker continu aan, van zodra ze het woonzorgcentrum betreden, tot ze het verlaten.

Max. 2 bezoekers per bewoner/1 keer per week.

Handen ontsmetten bij aankomst.

Registratie verplicht aan de ingang mét verklaring op eer (geen ziekteverschijnselen/ geen koorts / geen positieve test de voorbije 14d).

Bezoekers nemen de kortste weg naar de wooneenheid, brengen geen bezoek aan anderen in het woonzorgcentrum.

De bezoekers wachten aan de deur van de wooneenheid tot ze binnengelaten worden en begeleid worden tot op de kamer. Hou hierbij rekening met de afstandsregel. Gelieve per contactbubbel op een blauw kruis op de grond buiten aan de afdeling te wachten.

Een medewerker van de wooneenheid begeleidt het bezoek naar de kamer.

De bezoekers ontsmetten nogmaals de handen met de dispenser op de kamer. Indien u kledij meebrengt, mag u deze bij het binnenkomen op de kamer eerst in de kast wegbergen. (Opgelet! Niet getekend linnen gaat verloren: dit moet in de zak eerst afgegeven worden aan een medewerker)

De bezoekers nemen plaats aan de tafel, de bewoner blijft in de zetel zitten. (of bewoner in bed / bezoekers op 2m afstand op stoel) Tijdens dit bezoek moet op elk moment een afstand van 2m bewaard blijven tussen de familie en de bewoner. Indien deze afstandsregel niet gewaarborgd kan blijven, gelieve dit te bespreken met het team. Wij zorgen voor een gepaste oplossing.

Het bezoek loopt niet rond in de kamer.

Het bezoek verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.

Het bezoek maakt géén gebruik van het sanitair op de kamer.

Het bezoek houdt het mondmasker continu aan!

Medewerkers van de wooneenheid kunnen het correct uitvoeren van de maatregelen controleren.

Op het einde van het bezoek  begeleidt de medewerker het bezoek naar buiten en ontsmet de tafel, stoel en krukje.

De maatregelen kunnen ten allen tijde aangepast worden indien er plots een hoger risico op besmetting zou blijken of indien er zich een (tijdelijk) organisatorisch  probleem zou voordoen. Indien nodig kunnen er tijdelijk en proportioneel strengere preventie- en beschermingsmaatregelen komen. Het tijdstip van de bezoeken of de frequentie ervan kunnen beperkt of aangepast worden, of zelfs tijdelijk beperkt wordt tot raam- / tuinbezoeken en video-calls.

Bij het bepalen van de maatregelen houden we niet alleen rekening met het individuele risico voor de bewoner, maar ook met de ruimere doelgroep in de leefgemeenschap. Zo kunnen bezoekregelingen anders zijn van bewoner tot bewoner en van wooneenheid tot wooneenheid.

Hierbij reken ik op ieders individuele verantwoordelijkheidsgevoel. Weet dat als u zich niet aan de afspraken houdt, u niet alleen uw familielid, maar ook alle andere bewoners op de wooneenheid in gevaar brengt. Als een inbreuk wordt vastgesteld, wordt u een volgend bezoek op de kamer verboden én zal uw familielid 14 dagen in preventieve quarantaine geplaatst worden.

Uitzonderingen of bemerkingen op deze richtlijnen kunnen individueel besproken worden met de directie.

We wensen u een aangenaam bezoek.

 

Lieve Schuerman                                                                           Bart Coessens

Lieve.schuerman@stbernardus.be                                       bart.coessens@stbernardus.be

Meer info over de bestrijding van COVID-19 kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid of het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano.

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02