Kortverblijf

Een korte adempauze

Soms is er nood aan een oplossing voor senioren die tijdelijk thuis niet zelfstandig kunnen functioneren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een mantelzorger afwezig is door ziekte of vakantie of als er extra zorgen nodig zijn na een ziekenhuisopname.

Kortverblijf, een tijdelijk verblijf in het woonzorghuis, kan dan de ideale uitkomst zijn. Sint Bernardus beschikt over 5 bedden voor kortverblijf. De duur van deze opname is wettelijk beperkt in de tijd en bedraagt maximum 60 opeenvolgende dagen én maximum 90 dagen op 1 jaar.

2020 kerk

Wat kan je tijdens een kortverblijf van ons verwachten?

Tijdens het kortverblijf geniet de senior van de zorg- en dienstverlening zoals die aangeboden wordt aan de bewoners van het woonzorghuis. Het hoofddoel van het woonzorgcentrum is “wonen en leven”. Onderhandelde zorg staat centraal. We zoeken samen naar een evenwicht tussen het bieden van geïndividualiseerde zorg die rekening houdt met de wensen en verwachtingen van de bewoners en de draagkracht van de medewerkers en organisatie.

2020 creatief 2

Wij zorgen voor een zinvolle dagbesteding

Animatie is meer dan het organiseren van activiteiten. Het is meegaan in het dagelijks leven van de bewoners en sfeer creëren in een huiselijke woonomgeving. Zinvolle dagbesteding begint bij hoe de senior graag zijn dag doorbrengt.

2020 traktor

Alle faciliteiten ter beschikking

Het keukenteam zorgt voor smakelijke, gevarieerde en versbereide maaltijden.
Ook facilitaire diensten zoals onderhoud, herstellingen, wasserij zijn een belangrijk onderdeel van het wonen. Ook bewoners van het kortverblijf maken gebruik van al deze faciliteiten.

Het woonzorgcentrum is gelegen in een groene omgeving, en heeft een eigen tuin.

2020 puzzel

Betrokkenheid van de familie

Autonomie, privacy en respect zijn hierbij basiswaarden. Samenwerking tussen de verschillende disciplines en een goede communicatie zijn onontbeerlijk.
Familie is een belangrijke partner in het dagelijks leven in het woonzorgcentrum en dit in verschillende aspecten: overleg, bezoek, meehelpen in de zorg,…

Onze troeven

FB4

Persoonsgerichte benadering

In ons woonzorgcentrum en jouw nieuwe thuisomgeving sta jij centraal.
Lees meer
20220922_085351

Eigen team psychologen

We beschikken over een uitgebreide disciplinair team, onze 2 huispsychologen zijn hier een belangrijke schakel in.
Lees meer
2020 handen

Dementie en jongdementie

Sint Bernardus heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het begeleiden van personen met dementie én hun omgeving.
Lees meer
Bewoner man

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg biedt ons de mogelijkheid om in de laatste fase van het leven zo dicht mogelijk...
Lees meer
FB5

Welzijn

Als u in een woonzorghuis komt wonen is het allerbelangrijkste dat u er zich thuis kan voelen. Uw welzijn en...
Lees meer
Moeder en zoon

Ervaringen bewoners en familie

Getuigenissen Geen enkele ervaring heeft zoveel waarde als die van de medewerker, de familie, de bewoner zelf. Want wie kan...
Lees meer
20220412_130904

Ervaringen medewerkers

Getuigenissen Geen enkele ervaring heeft zoveel waarde als die van de medewerker, de familie, de bewoner zelf. Want wie kan...
Lees meer
2020 kerk 2

Zinzorg

Pastorale zorg en zingeving geeft veel mensen een houvast bij hun verblijf in een woonzorgcentrum.
Lees meer

Neem contact op

Sint Bernardus Bertem
Egenhovenstraat 22
3060 Bertem | België
016 49 08 11
Rechtstreekse nummers diensten
info@stbernardus.be

onshartkloptvooru02